späť 438 Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch
Katalógové číslo: 438
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Rytec známky: Arnold Feke
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Peter Uchnár
Rytec FDC: Bohumil Šneider
Návrh na FDC pečiatku: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch“ v nominálnej hodnote 0,01 € (0,30 Sk).
Hlavným motívom známky je kaplnka sv. Margity z predrománskeho obdobia.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je Mgr. art. Peter Uchnár. Autorom oceľorytiny známky je Mgr. art. Arnold Feke.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Trnava a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený kostolík z jeho čelného pohľadu. Ústredným motívom FDC pečiatky je detail originálneho kamenného okna s polkruhovým záklenkom ukončeným trojuholníkovým klenákom. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Uchnár, autorom rytiny FDC je Bohumil Šneider.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009