spä? 440 Rotunda sv. Margity v Šiveticiach vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Rotunda sv. Margity v Šiveticiach
Katalógové číslo: 440
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Benca
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Igor Benca
Rytec FDC: Rudolf Cigánik
Návrh na FDC pečiatku: Igor Benca
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach“ v nominálnej hodnote 0,05 € (1,50 Sk).
Hlavným motívom známky je rotunda sv. Margity Antiochijskej z románskeho obdobia.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je doc. Igor Benca, akad. mal. Autorom oceľorytiny známky je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Banská Bystrica a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazená postava ukrižovaného Ježiša Krista z maliarskej výzdoby kostola. Motívom FDC pečiatky je štylizovaný pôdorys rotundy. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je doc. Igor Benca, akad. mal., autorom rytiny FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009