spä? 441 Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovciach vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci - Pominovciach
Katalógové číslo: 441
Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Brun
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Róbert Brun
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na FDC pečiatku: Róbert Brun
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. J. Krstiteľa v Sedmerovci – Pominovciach“ v nominálnej hodnote 0,10 € (3,00 Sk).
Hlavným motívom známky je pohľad na emporu ako interiérovú dominantu románskeho kostola.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Róbert Brun. Autorom oceľorytiny známky je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Trenčín a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený pohľad na exteriér kostola z juhovýchodu. Motívom FDC pečiatky je pôdorys kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Róbert Brun, autorom rytiny FDC je Mgr. art. Juraj Vitek.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009