spä? 447 Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni
Katalógové číslo: 447
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Karol Felix
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na FDC pečiatku: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni“ v nominálnej hodnote 1,00 € (30,00 Sk).
Hlavným motívom známky je detail postavy oranta so zdvihnutými rukami z hlavice portálu vedúceho z predsiene do lode románskeho kostola.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky je František Horniak.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Nitra a s pečiatkou FDC s dátumom 2.1.2009. Na FDC je zobrazený čelný pohľad na exteriér kostola s dvomi vežami a emporou. Motívom FDC pečiatky je hlavica stĺpa s akantovým ornamentom. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix, autorom rytiny FDC je František Horniak.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009