spä? 448 Kostol sv. Kríža v Hamuliakove vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:nbsp; Kostol sv. Kríža v Hamuliakove
Katalógové číslo: 448
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Kállay
Rytec známky: Martin Činovský
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ocelotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 0,1 mil.
Autor motívu na FDC: Dušan Kállay
Rytec FDC: Ľubomír Žalec
Návrh na FDC pečiatku: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kostol sv. Kríža v Hamuliakove“ v nominálnej hodnote 1,33 € (40 Sk).
Známka vychádza vo forme hárčeka vytlačeného technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácií s ofsetom. Rozmery známky sú 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku). Hárček vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačovom liste s 1 známkou a dvoma kupónmi po stranách.
Hlavným motívom známky je vrchná časť veže románskeho kostola so združenými oknami. Na hárčeku je zobrazenie výseku veže v kompozícii s fragmentmi nástennej maľby z presbytéria kostola.
Autorom výtvarného návrhu známky je prof. Dušan Kállay, akad. mal., autorom oceľorytiny známky je doc. Martin Činovský, akad. mal..
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Bratislava a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazená sv. Katarína so svojim atribútom – kolesom. Motívom FDC pečiatky je konsekračný kríž. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009