DOPRAVNÉ PRIESKUMY

Katedra dopravných stavieb Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
pod záštitou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Vás víta na stránkach vytvorených za účelom získania štatistických údajov
o dopravných zvyklostiach a správaní sa obyvateľov Slovenska

Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytváranie reálnych modelov a stratégií,
ktoré by umožnili zlepšiť dopravnú situáciu na Slovensku.
Prieskumy tohoto druhu sú pomerne časovo aj finančne náročné,
a preto sa napriek zmenám v mobilite obyvateľstva
v poslednom období na Slovensku nevykonávajú

Poskytnuté údaje sú anonymné!
(na ich základe nie je možné určiť totožnosť respondenta)
a sú určené výlučne pre študijné a vedecké účely!

Sú pre Vás pripravené dva druhy dotazníkov:
1. Prieskum dostupnosti dopravy a jej vplyvu na využívanie rôznych druhov dopravy
2. Prieskum mobility - počet ciest za deň, ich účel a použité dopravné prostriedky
/môžete ho vyplniť aj viackrát, pre rôzne pracovné aj víkendové dni v týždni/

ZAREGISTRUJTE SA!
Registrovaní respondenti budú zaradení do žrebovania o vecné ceny od našich sponzorov
...a aby ste nemuseli zakaždým vypĺňať základné demografické údaje, ktoré sa v každom prieskume opakujú...

Registrácia nie je povinná!

Stránku doteraz navštívilo: 36862

Vypracoval: Ing. Peter ĽOS (HTML)
Miroslav ĽOS (PHP+DB)
Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU v Bratislave