Nehody v doprave

Traffic accidents

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

§  Nehody v železničnej doprave / Railway traffic accidents

§  Nehody v cestnej doprave / Road traffic accidents

·         Dopravné nehody spolu a ich následky / Total road traffic accidents and their consequences

·         Dopravné nehody na diaľnici / Accidents on motorway

·         Dopravné nehody na cestách I.a II. triedy / Accidents on I. and II. class roads

·         Dopravné nehody v obci / Accidents inside built-up areas

·         Dopravné nehody mimo obec / Accidents outside built-up areas

·         Dopravné nehody - zrážka s pevnou prekážkou / Road traffic accidents - collision with fixed barrier

·         Dopravné nehody - zrážka s vlakom / Road traffic accidents - collision with train

·         Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu / Accidents while driving under influence of alcohol

·         Dopravné nehody medzi vozidlom a chodcom / Accidents involving vehicle and pedestrian

·         Dopravné nehody podľa druhu vozidla / Accidents by vehicle category

§  Nehody a incidenty v leteckej doprave / Air traffic accidents and incidents

§  Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave / Inland waterway traffic accidents

 

 

 

Nehody v železničnej doprave

Railway traffic accidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Nehody podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003

Accidents by Regulation (ES) No 91/2003 of the European Parlament and of the Council

Počet nehôd v železničnej doprave spolu

.

.

647

182

85

84

96

94

113

Total Number of rail traffic accidents

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Od roku 2007 zmena metodiky/Since 2007 change methodology

 

 

 

 

 

 

Nehody v cestnej doprave

Road traffic accidents

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody spolu a ich následky
Total road traffic accidents and their consequences

 

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd spolu

60 563

50 932

59 991

25 989

21 611

15 001

13 945

13 586

13 307

Total number of road accidents

Počet usmrtených osôb

580

628

560

347

345

324

296

223

259

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

2 252

2 204

1 974

1 408

1 207

1 168

1 122

1 086

1 098

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

5 881

7 890

8 516

7 126

6 943

5 889

5 316

5 225

5 519

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

61 427

103 642

101 824

83 697

54 050

46 706

45 337

42 019

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet nehôd s usmrtením

592

559

492

303

319

294

264

206

229

Number of road accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

2 293

1 811

1 625

1 141

1 045

1 042

1 015

953

967

Number of road traffic accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

5 826

5 514

5 786

5 021

5 206

4 439

4 091

3 954

4 195

Number of road traffic accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo len k hmotnej škode

51 852

43 048

52 088

19 524

20 772

14 314

13 240

12 937

12 659

Number of road traffic accidents with material damage only

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody na diaľnici
Accidents on motorway

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd na diaľnici spolu

.

969

1 338

848

746

405

430

449

456

Total number of road accidents on motorway

Počet nehôd s usmrtením

.

12

15

8

12

7

5

5

9

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

24

34

15

23

19

20

16

14

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

39

84

73

101

66

89

77

79

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo len k hmotnej škode

894

1 205

752

745

405

430

448

455

Number of road  accidents  with  material damage only

Počet usmrtených osôb

.

13

19

9

13

8

5

5

12

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

36

47

27

32

28

27

23

18

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

66

132

121

138

103

130

115

129

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

1 986

5 484

6 481

6 273

3 179

3 688

4 380

4 410

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody na cestách I. a II. triedy
Accidents on I. and II. class roads

 

 

  Dopravné nehody na cestách I. triedy
  Accidents on I. class roads
 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy spolu

.

10 998

13 352

5 536

4 698

3 130

2 693

2 585

2 402

Total number of road accidents on I. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

233

202

115

129

124

104

74

95

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

530

489

327

314

288

290

276

244

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

1 537

1 552

1 273

1 333

1 182

997

1 033

1 016

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

8 698

11 109

3 821

4 592

3 051

2 634

2 505

2 340

Number of road  accidents  with  material damage only

Počet usmrtených osôb

.

264

237

128

139

141

115

83

113

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

688

666

437

383

350

334

322

300

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

2 470

2 574

2 044

1 978

1 675

1 399

1 443

1 397

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

17 305

31 775

28 694

24 217

16 803

14 241

12 942

11 296

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

 

 

 

  Dopravné nehody na cestách II. triedy
  Accidents on II. class roads
 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd na cestách  II. triedy spolu

.

5 281

5 877

2 717

2 254

1 541

1 457

1 422

1 348

Total number of road accidents on II. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

105

98

53

58

54

50

40

39

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

283

243

175

177

165

163

162

168

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

891

898

748

779

667

608

619

651

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

4 002

4 638

1741

2 183

1 490

1 394

1 372

1 300

Number of road  accidents  with  material damage only

Počet usmrtených osôb

.

124

106

62

67

61

61

44

46

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

374

286

221

210

187

187

204

201

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 356

1 455

1 124

1 103

932

825

919

956

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

6 919

11 882

12 125

9 835

6 482

5 620

6 140

5 462

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

  

 

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody v obci
Accidents inside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd v obci spolu

45 682

38 043

43 399

17 761

14 668

10 464

9 809

9 623

9 744

Total number of road accidents inside built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

318

287

243

136

138

111

90

87

82

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

1 480

1 182

989

678

600

611

595

564

598

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

4157

3 905

3 922

3 216

3 271

2 772

2 633

2 508

2 750

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

32 669

38 245

13 731

13 886

9 822

9 149

9 017

9 132

Number of road  accidents  with  material damage only

Počet usmrtených osôb

355

311

253

157

145

120

96

91

84

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 710

1 333

1 123

753

634

643

628

609

647

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

 5 504

5 005

5 236

4 115

4 025

3 413

3 171

3 050

3 375

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

37 551

64 019

56 874

44 685

28 325

23 592

22 206

21 984

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody mimo obec
Accidents outside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd mimo obce spolu

14 881

12 889

16 592

8 228

6 942

4 537

4 136

3 963

3 563

Total number of road accidents outside
built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

262

272

249

167

181

183

174

119

147

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

772

629

636

463

445

431

420

389

369

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

1 724

1 609

1 864

1 805

1 935

1 667

1 458

1 446

1 445

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

10 379

13 843

5 793

6 885

4 492

4 091

3 920

3 527

Number of road  accidents  with  material damage only

Počet usmrtených osôb

305

317

307

190

200

204

200

132

175

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 081

871

851

655

573

525

494

477

451

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

3 278

2 885

3 280

3 011

2 918

2 476

2 145

2 175

2 144

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

.

21 911

41 663

44 950

39 010

25 725

23 113

21 131

20 035

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

  

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody - zrážka s pevnou prekážkou
Road traffic accidents - collision with fixed barrier

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

7 185

8 366

4 470

4 076

2 907

2 711

2 698

2 449

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

85

100

63

46

60

58

38

41

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd so zranením

.

956

1 025

842

804

769

660

608

582

Number of road  accidents with injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

6 144

7 241

3 565

4 072

2 902

2 704

2 696

2 446

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

98

122

67

52

69

65

41

45

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

1 495

1 546

1 224

1 183

965

841

773

721

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

dopravné nehody so zranením = dopravné nehody s ťažkým zranením + dopravné nehody s ľahkým zranením/road accidents with injury = road accident with serious injury + road accident with slight injury

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

  

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody – zrážka s vlakom
Road traffic accidents – collision with train

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

58

76

42

32

25

33

17

27

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

9

7

7

2

4

9

2

4

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd so zranením

.

12

22

10

13

10

17

8

15

Number of road  accidents with injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

37

47

25

32

25

33

17

27

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

10

8

20

2

6

11

2

4

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

27

57

48

18

11

29

12

19

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

dopravné nehody so zranením = dopravné nehody s ťažkým zranením + dopravné nehody s ľahkým zranením/road accidents with injury = road accident with serious injury + road accident with slight injury

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

 

  

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu
Accidents while driving under influence of alcohol

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 490

2 632

2 524

2 126

1 903

1 743

1 696

1 629

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

41

36

19

26

35

30

23

36

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

239

198

141

130

133

123

129

116

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

726

724

607

635

523

470

459

438

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

1 484

1 675

1 757

2 047

1 837

1 688

1 638

1 566

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

43

37

20

26

37

32

23

38

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

273

232

163

146

148

136

145

123

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 035

975

839

812

667

585

584

539

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

2 819

4 102

6 406

5 422

4 298

3 897

3 856

3 386

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

 

  

 

  Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – vodiči motorových vozidiel
  Accidents while driving under influence of alcohol
caused by driver of motor vehicle 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 123

2 227

2 255

1 861

1 681

1 507

1 443

1 365

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

39

31

15

20

29

19

11

21

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

168

136

103

102

98

84

80

70

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

502

492

445

451

397

344

328

290

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

1 423

1 568

1 692

1 845

1 658

1 492

1 432

1 356

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

41

32

16

20

31

21

11

23

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

201

171

125

118

113

97

95

77

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

794

736

672

616

535

458

445

385

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 719

3 956

6 245

5 266

4 185

3 789

3 699

3 246

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

  

 

  Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – zavinené chodcami
  Accidents while driving under influence of alcohol
caused by pedestrian 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd

.

161

216

142

171

118

121

148

161

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

2

5

4

6

5

6

9

10

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

42

40

22

23

24

27

39

31

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

101

136

90

121

76

67

84

98

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

16

35

26

132

91

101

117

127

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

2

5

4

6

5

6

9

10

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

43

40

22

23

24

27

39

31

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

106

138

90

130

77

68

89

99

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

46

84

84

115

57

54

74

81

Material damage (thous. EUR)

Zdroj: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Nehody medzi vozidlom a chodcom
Accidents involving vehicle and pedestrian

 

 

  Dopravné nehody zavinené chodcom
  Road accidents caused by pedestrian
 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

1 224

996

684

682

547

469

568

544

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

60

48

36

45

19

22

30

22

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

298

206

112

124

115

86

125

112

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

758

627

461

454

358

288

358

355

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

108

115

75

454

374

335

370

379

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

60

48

37

45

19

22

30

22

Number of fatalities

Počet ťažko zranených

.

302

207

114

126

115

86

126

114

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených

.

780

644

475

473

367

293

369

362

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

270

296

302

309

251

179

235

209

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

  

 

  Dopravné nehody zavinené chodcom podľa kategórie chodcov
  Road accidents caused by pedestrian by pedestrian category
 

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dopravných nehôd

1 224

996

684

682

547

469

568

544

Total number of road accidents

Muž

469

473

317

315

259

242

521

534

Man

Žena

213

194

150

176

134

100

21

3

Woman

Dieťa

526

319

186

197

155

128

26

7

Child

Skupina detí

6

3

0

0

0

0

0

0

Group of kids

Iná skupina

10

7

31

0

0

0

0

0

Other group

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

 

 

 

  Dopravné nehody zavinené chodcom podľa vekových skupín
  Road accidents caused by pedestrian by age group
 

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 Year

vek

 age group

Do 3 rokov vrátane

26

16

21

17

18

7

17

14

< 3 years including

4 - 5 rokov

79

39

35

31

25

22

29

34

4 - 5 years

6 - 9 rokov

225

159

85

84

71

58

69

68

6 - 9 years

10 - 14 rokov

192

107

57

68

64

56

64

66

10 - 14 years

15 - 17 rokov

64

48

24

29

22

18

16

31

15 - 17 years

18 - 20 rokov

50

40

26

34

29

16

25

18

18 - 20 years

21 - 24 rokov

56

53

22

25

28

24

27

32

21 - 24 years

25 - 29 rokov

41

47

24

36

34

25

24

25

25 - 29 years

30 - 39 rokov

84

97

41

62

42

46

65

48

30 - 39 years

40 - 49 rokov

147

128

56

61

53

44

56

45

40 - 49 years

50 - 59 rokov

91

111

67

59

67

65

70

67

50 - 59 years

60 - 64 rokov

29

33

21

30

20

18

25

28

60 - 64 years

65 - 69 rokov

33

30

16

13

15

16

16

19

65 - 69 years

nad 70 rokov vrátane

102

87

41

34

45

41

48

38

> 70 years including

Nezistené

16

10

156

109

16

15

18

14

Unknown

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

Dopravné nehody podľa druhu vozidla
Accidents by vehicle category

 

 

  Počet dopravných nehôd podľa druhu vozidla vinníka
  Accidents by offender
's vehicle category

 

Rok

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

511

527

438

364

348

333

335

326

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

33 936

39 330

15 298

11 494

8 558

7 406

7 640

7 434

Passenger car

Nákladný automobil

 4 311

5 620

2 802

2 353

1 451

1 492

1 420

1 352

Truck

Autobus

515

672

194

164

95

84

95

69

Bus

Traktor

232

207

49

57

36

32

35

32

Tractor

Iné motorové vozidlo

142

158

24

38

20

-

-

-

Other motor vehicle

Bicykel

993

789

367

403

417

351

365

397

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

 

 

 

 

 

  Počet usmrtených pri dopravných nehodách  podľa druhu vozidla vinníka
  Number of fatalities by
offender's vehicle category

 

 

Rok

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

28

34

26

13

16

19

14

19

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

374

351

196

75

106

88

145

166

Passenger car

Nákladný automobil

44

46

25

11

12

8

22

23

Truck

Autobus

9

4

14

0

0

0

3

5

Bus

Traktor

8

2

3

1

0

0

1

0

Tractor

Iné motorové vozidlo

1

4

0

1

0

-

-

-

Other motor vehicle

Bicykel

35

25

2

10

11

12

12

20

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

 

 

 

 

Nehody a incidenty v leteckej doprave

Air traffic accidents and incidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012