Nehody v doprave

Traffic accidents

  

OBSAH / CONTENTS

 

Obsah / Contents

Nehody v železničnej doprave

Railway traffic accidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Nehody podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003

Accidents by Regulation (ES) No 91/2003 of the European Parlament and of the Council

Počet nehôd v železničnej doprave spolu

.

.

647

85

84

96

94

113

87

Total number of railway traffic accidents

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Od roku 2007 zmena metodiky/Since 2007 change of methodology

 

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody v cestnej doprave

Road traffic accidents

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody spolu a ich následky

Total road traffic accidents and their consequences

 

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd spolu

60 563

50 932

59 991

21 611

15 001

13 945

13 586

13 307

13 547

Total number of road accidents

Počet usmrtených osôb

580

628

560

345

324

296

223

259

274

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

2 252

2 204

1 974

1 207

1 168

1 122

1 086

1 098

1 121

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

5 881

7 890

8 516

6 943

5 889

5 316

5 225

5 519

5 628

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

61 427

103 642

83 697

54 050

46 706

45 337

42 019

43 813

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/Presidium of Police Force of the Slovak Republic

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet nehôd s usmrtením

592

559

492

319

294

264

206

229

250

Number of road accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

2 293

1 811

1 625

1 045

1 042

1 015

953

967

1 004

Number of road traffic accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

5 826

5 514

5 786

5 206

4 439

4 091

3 954

4 195

4 248

Number of road traffic accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo len k hmotnej škode

51 852

43 048

52 088

20 772

14 314

13 240

12 937

12 659

12 821

Number of road traffic accidents with material damage only

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

 

 

Dopravné nehody spolu a ich následky, počty usmrtených, ťažko zranených a ľahko zranených osôb

 

Dopravné nehody spolu a ich následky, počty nehôd s usmrtením, s ťažkým zranením a s ľahkým zranením

 

 Počet nehôd s usmrtením a počet usmrtených osôb

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody na diaľnici

Accidents on motorway

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd na diaľnici spolu

.

969

1 338

746

405

430

449

456

443

Total number of road accidents on motorway

Počet nehôd s usmrtením

.

12

15

12

7

5

5

9

10

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

24

34

23

19

20

16

14

23

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

39

84

101

66

89

77

79

62

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo len k hmotnej škode

894

1 205

745

405

430

448

455

442

Number of road  accidents  with material damage only

Počet usmrtených osôb

.

13

19

13

8

5

5

12

13

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

36

47

32

28

27

23

18

38

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

66

132

138

103

130

115

129

114

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 052

5 378

6 273

3 179

3 688

4 380

4 410

4 837

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na diaľnici

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody na cestách I. a II. triedy

Accidents on I. and II. class roads

 

 

Dopravné nehody na cestách I. triedy
Accidents on I. class roads

  

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy spolu

.

10 998

13 352

4 698

3 130

2 693

2 585

2 402

2 505

Total number of road accidents on I. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

233

202

129

124

104

74

95

102

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

530

489

314

288

290

276

244

283

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

1 537

1 552

1 333

1 182

997

1 033

1 016

1 072

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

8 698

11 109

4 592

3 051

2 634

2 505

2 340

2 432

Number of road  accidents  with material damage only

Počet usmrtených osôb

.

264

237

139

141

115

83

113

110

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

688

666

383

350

334

322

300

333

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

2 470

2 574

1 978

1 675

1 399

1 443

1 397

1 541

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

17 259

30 032

24 217

16 803

14 241

12 942

11 296

12 389

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy

 

Dopravné nehody na cestách II. triedy
Accidents on II. class roads

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd na cestách  II. triedy spolu

.

5 281

5 877

2 254

1 541

1 457

1 422

1 348

1 280

Total number of road accidents on II. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

105

98

58

54

50

40

39

51

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

283

243

177

165

163

162

168

146

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

891

898

779

667

608

619

651

604

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

4 002

4 638

2 183

1 490

1 394

1 372

1 300

1 235

Number of road  accidents  with  material damage only

Počet usmrtených osôb

.

124

106

67

61

61

44

46

57

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

374

286

210

187

187

204

201

164

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 356

1 455

1 103

932

825

919

956

855

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

7 148

11 652

9 835

6 482

5 620

6 140

5 462

5 229

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na cestách II. triedy

  

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody v obci

Accidents inside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd v obci spolu

45 682

38 043

43 399

14 668

10 464

9 809

9 623

9 744

9 835

Total number of road accidents inside built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

318

287

243

138

111

90

87

82

95

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

1 480

1 182

989

600

611

595

564

598

617

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

4157

3 905

3 922

3 271

2 772

2 633

2 508

2 750

2 733

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

32 669

38 245

13 886

9 822

9 149

9 017

9 132

9 151

Number of road  accidents  with material damage only

Počet usmrtených osôb

355

311

253

145

120

96

91

84

103

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 710

1 333

1 123

634

643

628

609

647

651

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

 5 504

5 005

5 236

4 025

3 413

3 171

3 050

3 375

3 354

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

38 791

62 783

44 685

28 325

23 592

22 206

21 984

21 057

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

Počet dorpavných nehôd v obci

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody mimo obec

Accidents outside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd mimo obce spolu

14 881

12 889

16 592

6 942

4 537

4 136

3 963

3 563

3 712

Total number of road accidents outside
built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

262

272

249

181

183

174

119

147

155

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

772

629

636

445

431

420

389

369

387

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

1 724

1 609

1 864

1 935

1 667

1 458

1 446

1 445

1 515

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

10 379

13 843

6 885

4 492

4 091

3 920

3 527

3 670

Number of road  accidents  with material damage only

Počet usmrtených osôb

305

317

307

200

204

200

132

175

171

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 081

871

851

573

525

494

477

451

470

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

3 278

2 885

3 280

2 918

2 476

2 145

2 175

2 144

2 274

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

.

22 635

40 859

39 010

25 725

23 113

21 131

20 035

22 757

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 Počet dopravných nehôd mimo obec

 

  

Obsah / Contents

Dopravné nehody - zrážka s pevnou prekážkou

Road traffic accidents - collision with fixed barrier

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

7 185

8 366

4 076

2 907

2 711

2 698

2 449

2 630

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

85

100

46

60

58

38

41

35

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd so zranením

.

956

1 025

804

769

660

608

582

665

Number of road  accidents with injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

6 144

7 241

4 072

2 902

2 704

2 696

2 446

2 621

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

98

122

52

69

65

41

45

39

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

1 495

1 546

1 183

965

841

773

721

845

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

dopravné nehody so zranením = dopravné nehody s ťažkým zranením + dopravné nehody s ľahkým zranením/road accidents with injury = road accident with serious injury + road accident with slight injury

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

Dopravné nehody s usmrtením

  

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody – zrážka s vlakom

Road traffic accidents – collision with train

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

58

76

32

25

33

17

27

33

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

9

7

2

4

9

2

4

6

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd so zranením

.

12

22

13

10

17

8

15

13

Number of road  accidents with injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

37

47

32

25

33

17

27

33

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

10

8

2

6

11

2

4

6

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

27

57

18

11

29

12

19

16

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

dopravné nehody so zranením = dopravné nehody s ťažkým zranením + dopravné nehody s ľahkým zranením/road accidents with injury = road accident with serious injury + road accident with slight injury

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

Dopravné nehody s usmrtením

 

  

Obsah / Contents

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu

Accidents while driving under influence of alcohol

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 490

2 632

2 126

1 903

1 743

1 696

1 629

1 518

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

41

36

26

35

30

23

36

31

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

239

198

130

133

123

129

116

126

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

726

724

635

523

470

459

438

392

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

1 484

1 675

2 047

1 837

1 688

1 638

1 566

1 463

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

43

37

26

37

32

23

38

35

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

273

232

146

148

136

145

123

131

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 035

975

812

667

585

584

539

481

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

2 819

4 102

5 422

4 298

3 897

3 856

3 386

3 471

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu

 

  

 

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – vodiči motorových vozidiel
Accidents while driving under influence of alcohol – caused by driver of a motor vehicle

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 123

2 227

1 861

1 681

1 507

1 443

1 365

1 272

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

39

31

20

29

19

11

21

17

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

168

136

102

98

84

80

70

75

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

502

492

451

397

344

328

290

268

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

1 423

1 568

1 845

1 658

1 492

1 432

1 356

1 261

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

41

32

20

31

21

11

23

20

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

201

171

118

113

97

95

77

80

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

794

736

616

535

458

445

385

351

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 719

3 956

5 266

4 185

3 789

3 699

3 246

3 315

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

  

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – zavinené chodcami
Accidents while driving under influence of alcohol – caused by a pedestrian

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd

.

161

216

171

118

121

148

161

135

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

2

5

6

5

6

9

10

12

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

42

40

23

24

27

39

31

39

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

101

136

121

76

67

84

98

67

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

16

35

132

91

101

117

127

114

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

2

5

6

5

6

9

10

13

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

43

40

23

24

27

39

31

39

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

106

138

130

77

68

89

99

72

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

46

84

115

57

54

74

81

92

Material damage (thous. EUR)

Zdroj: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody medzi vozidlom a chodcom

Accidents involving vehicle and pedestrian

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom
Road accidents caused by a pedestrian

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

1 224

996

682

547

469

568

544

561

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

60

48

45

19

22

30

22

37

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

298

206

124

115

86

125

112

123

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

758

627

454

358

288

358

355

349

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

108

115

454

374

335

370

379

356

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

60

48

45

19

22

30

22

39

Number of fatalities

Počet ťažko zranených

.

302

207

126

115

86

126

114

123

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených

.

780

644

473

367

293

369

362

364

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

279

291

309

251

179

235

209

219

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom

 

  

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa kategórie chodcov
Road accidents caused by pedestrian by pedestrian category

  

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dopravných nehôd

1 224

996

682

547

469

568

544

567

Total number of road accidents

Muž

469

473

315

259

242

521

534

374

Man

Žena

213

194

176

134

100

21

3

184

Woman

Dieťa

526

319

197

155

128

26

7

9

Child

Skupina detí

6

3

0

0

0

0

0

0

Group of kids

Iná skupina

10

7

0

0

0

0

0

0

Other group

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

Štruktúra dopravných nehôd zavinených chodcom podľa kategórie chodcov v roku 2014 (%)

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa vekových skupín
Road accidents caused by pedestrian by age group

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

vek

age group

Do 3 rokov vrátane

26

16

17

18

7

17

14

21

< 3 years including

4 - 5 rokov

79

39

31

25

22

29

34

29

4 - 5 years

6 - 9 rokov

225

159

84

71

58

69

68

77

6 – 9 years

10 - 14 rokov

192

107

68

64

56

64

66

79

10 – 14 years

15 - 17 rokov

64

48

29

22

18

16

31

28

15 – 17 years

18 - 20 rokov

50

40

34

29

16

25

18

15

18 – 20 years

21 - 24 rokov

56

53

25

28

24

27

32

24

21 – 24 years

25 - 29 rokov

41

47

36

34

25

24

25

25

25 – 29 years

30 - 39 rokov

84

97

62

42

46

65

48

46

30 – 39 years

40 - 49 rokov

147

128

61

53

44

56

45

49

40 – 49 years

50 - 59 rokov

91

111

59

67

65

70

67

65

50 - 59 years

60 - 64 rokov

29

33

30

20

18

25

28

30

60 – 64 years

65 - 69 rokov

33

30

13

15

16

16

19

21

65 – 69 years

nad 70 rokov vrátane

102

87

34

45

41

48

38

39

> 70 years including

Nezistené

16

10

109

16

15

18

14

20

Unknown

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

Štruktúra nehôd zavinených chodcom podľa vekových skupín v roku 2014

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody podľa druhu vozidla

Accidents by vehicle category

 

 

Počet dopravných nehôd podľa druhu vozidla vinníka
Accidents by offender's vehicle category

 

Rok

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

511

527

364

348

333

335

326

359

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

33 936

39 330

11 494

8 558

7 406

7 640

7 434

7 387

Passenger car

Nákladný automobil

 4 311

5 620

2 353

1 451

1 492

1 420

1 352

1 392

Truck

Autobus

515

672

164

95

84

95

69

77

Bus

Traktor

232

207

57

36

32

35

32

29

Tractor

Iné motorové vozidlo

142

158

38

20

-

-

-

-

Other motor vehicle

Bicykel

993

789

403

417

351

365

397

359

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

 

Dopravné nehody podľa druhu vozidla v roku 2014 v percentách

 

 

 

 

Počet usmrtených pri dopravných nehodách  podľa druhu vozidla vinníka
Number of fatalities by offender's vehicle category

 

 

Rok

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

28

34

13

16

19

14

19

19

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

374

351

75

106

88

145

166

172

Passenger car

Nákladný automobil

44

46

11

12

8

22

23

30

Truck

Autobus

9

4

0

0

0

3

5

3

Bus

Traktor

8

2

1

0

0

1

0

2

Tractor

Iné motorové vozidlo

1

4

1

0

-

-

-

-

Other motor vehicle

Bicykel

35

25

10

11

12

12

20

10

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

Počet usmrtených pri dopravných nehodách podľa druhu vozidla vinníka v roku 2014 v percentách

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody a incidenty v leteckej doprave

Air traffic accidents and incidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Nehody a incidenty v leteckej doprave spolu

44

44

223

415

393

453

261

271

280

Total air traffic accidents and incidents

v tom / of which

Letecké nehody

11

16

15

26

18

20

11

7

7

Air traffic accidents

Vážne letecké incidenty

12

15

9

2

3

5

9

2

3

Serious air incidents

Incidenty

19

4

190

251

261

258

233

259

269

Incidents

Pozemné incidenty

2

9

9

136

111

170

8

3

1

Ground incidents

Zdroj/Source: MDVRR SR

 

 

Obsah / Contents

Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave

Inland waterway traffic accidents

 

 

Rok

2002

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Plavebné nehody spolu

17

3

16

19

13

15

9

14

13

Total navigation accidents

z toho podľa príčiny/of which by cause

vis maior

2

0

1

0

2

1

0

vis maior

ľudský faktor

11

19

10

15

7

13

13

human factor

iné

3

0

2

0

0

0

0

other

Zdroj/Source: do roku 2012 Štátna plavebná správa, od roku 2013 Dopravný úrad/until 2012 State Navigation Administration, since 2013 Transport Authority

. údaj bol publikovaný od roku 2009/ data published since 2009

vis maior – vyššia moc, napr. povodeň, zemetrasenie (niečo, čo nemožno ovplyvniť)/force majeure, , e. g. flood, earthquake (unpreventable event)