Nehody v doprave

Traffic accidents

  

OBSAH / CONTENTS

 

Obsah / Contents

Nehody v železničnej doprave

Railway traffic accidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet nehôd v železničnej doprave spolu

.

.

647

85

96

94

113

87

60

Total number of railway traffic accidents

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Od roku 2007 zmena metodiky, bez samovrážd/Since 2007 change in methodology, without suicides

 

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody v cestnej doprave

Road traffic accidents

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody spolu a ich následky

Total road traffic accidents and their consequences

 

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd spolu

60 563

50 932

59 991

21 611

13 945

13 586

13 307

13 547

13 522

Total number of road accidents

Počet usmrtených osôb

580

628

560

345

296

223

259

274

242

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

2 252

2 204

1 974

1 207

1 122

1 086

1 098

1 121

1 057

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

5 881

7 890

8 516

6 943

5 316

5 225

5 519

5 628

5 884

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

61 427

103 642

83 697

46 706

45 337

42 019

43 813

44 361

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/Presidium of Police Force of the Slovak Republic

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet nehôd s usmrtením

592

559

492

319

264

206

229

250

226

Number of road accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

2 293

1 811

1 625

1 045

1 015

953

967

1 004

941

Number of road traffic accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

5 826

5 514

5 786

5 206

4 091

3 954

4 195

4 248

4 435

Number of road traffic accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

51 852

43 048

52 088

20 772

13 240

12 937

12 659

12 821

12 811

Number of road traffic accidents with material damage

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 

 

 

Dopravné nehody spolu a ich následky, počty usmrtených, ťažko zranených a ľahko zranených osôb

 

Dopravné nehody spolu a ich následky, počty nehôd s usmrtením, s ťažkým zranením a s ľahkým zranením

 

 Počet nehôd s usmrtením a počet usmrtených osôb

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody na diaľnici

Accidents on motorway

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd na diaľnici spolu

.

969

1 338

746

430

449

456

443

411

Total number of road accidents on motorway

Počet nehôd s usmrtením

.

12

15

12

5

5

9

10

7

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

24

34

23

20

16

14

23

15

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

39

84

101

89

77

79

62

90

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

894

1 205

745

430

448

455

442

411

Number of road  accidents  with  material damage

Počet usmrtených osôb

.

13

19

13

5

5

12

13

7

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

36

47

32

27

23

18

38

18

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

66

132

138

130

115

129

114

121

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 052

5 378

6 273

3 688

4 380

4 410

4 837

4 188

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na diaľnici

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody na cestách I. a II. triedy

Accidents on I. and II. class roads

 

 

Dopravné nehody na cestách I. triedy
Accidents on I. class roads

  

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy spolu

.

10 998

13 352

4 698

2 693

2 585

2 402

2 505

2 341

Total number of road accidents on I. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

233

202

129

104

74

95

102

95

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

530

489

314

290

276

244

283

270

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

1 537

1 552

1 333

997

1 033

1 016

1 072

1 044

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

8 698

11 109

4 592

2 634

2 505

2 340

2 432

2 265

Number of road  accidents  with material damage

Počet usmrtených osôb

.

264

237

139

115

83

113

110

104

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

688

666

383

334

322

300

333

324

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

2 470

2 574

1 978

1 399

1 443

1 397

1 541

1 494

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

17 259

30 032

24 217

14 241

12 942

11 296

12 389

13 335

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy

 

Dopravné nehody na cestách II. triedy
Accidents on II. class roads

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd na cestách  II. triedy spolu

.

5 281

5 877

2 254

1 457

1 422

1 348

1 280

1 286

Total number of road accidents on II. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

105

98

58

50

40

39

51

38

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

283

243

177

163

162

168

146

141

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

891

898

779

608

619

651

604

669

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

4 002

4 638

2 183

1 394

1 372

1 300

1 235

1 240

Number of road  accidents  with  material damage

Počet usmrtených osôb

.

124

106

67

61

44

46

57

42

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

374

286

210

187

204

201

164

161

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 356

1 455

1 103

825

919

956

855

976

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

7 148

11 652

9 835

5 620

6 140

5 462

5 229

5 352

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na cestách II. triedy

  

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody v obci

Accidents inside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd v obci spolu

45 682

38 043

43 399

14 668

9 809

9 623

9 744

9 835

9 911

Total number of road accidents inside built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

318

287

243

138

90

87

82

95

85

Number of road   accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

1 480

1 182

989

600

595

564

598

617

547

Number of road   accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

4 157

3 905

3 922

3 271

2 633

2 508

2 750

2 733

2 882

Number of road   accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

32 669

38 245

13 886

9 149

9 017

9 132

9 151

9 245

Number of road   accidents  with  material damage

Počet usmrtených osôb

355

311

253

145

96

91

84

103

88

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 710

1 333

1 123

634

628

609

647

651

573

Number of seriously  injured persons

Počet ľahko zranených osôb

 5 504

5 005

5 236

4 025

3 171

3 050

3 375

3 354

3 552

Number of slightly  injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

38 791

62 783

44 685

23 592

22 206

21 984

21 057

22 989

Material damage  (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

Počet dopravných nehôd v obci

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody mimo obec

Accidents outside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd mimo obce spolu

14 881

12 889

16 592

6 942

4 136

3 963

3 563

3 712

3 611

Total number of road accidents outside built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

262

272

249

181

174

119

147

155

141

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

772

629

636

445

420

389

369

387

394

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

1 724

1 609

1 864

1 935

1 458

1 446

1 445

1 515

1 553

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd, pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

10 379

13 843

6 885

4 091

3 920

3 527

3 670

3 566

Number of road  accidents  with material damage

Počet usmrtených osôb

305

317

307

200

200

132

175

171

154

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 081

871

851

573

494

477

451

470

484

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

3 278

2 885

3 280

2 918

2 145

2 175

2 144

2 274

2 332

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

.

22 635

40 859

39 010

23 113

21 131

20 035

22 757

21 372

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 Počet dopravných nehôd mimo obec

 

  

Obsah / Contents

Dopravné nehody - zrážka s pevnou prekážkou

Road traffic accidents - collision with fixed barrier

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

7 185

8 366

4 076

2 711

2 698

2 449

2 630

2 625

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

85

100

46

58

38

41

35

35

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd so zranením

.

956

1 025

804

660

608

582

665

639

Number of road  accidents with injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

6 144

7 241

4 072

2 704

2 696

2 446

2 621

2 615

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

98

122

52

65

41

45

39

40

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

1 495

1 546

1 183

841

773

721

845

849

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

dopravné nehody so zranením = dopravné nehody s ťažkým zranením + dopravné nehody s ľahkým zranením/road accidents with injury = road accident with serious injury + road accident with slight injury

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

Dopravné nehody s usmrtením

  

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody – zrážka s vlakom

Road traffic accidents – collision with train

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

58

76

32

33

17

27

33

22

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

9

7

2

9

2

4

6

3

Number of road accidents fatality

Počet nehôd so zranením

.

12

22

13

17

8

15

13

16

Number of road accidents with  injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

37

47

32

33

17

27

33

22

Number of road accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

10

8

2

11

2

4

6

3

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

27

57

18

29

12

19

16

32

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

dopravné nehody so zranením = dopravné nehody s ťažkým zranením + dopravné nehody s ľahkým zranením/road accidents with injury = road accident with serious injury + road accident with slight injury

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

Dopravné nehody s usmrtením

 

  

Obsah / Contents

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu

Accidents while driving under influence of alcohol

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 490

2 632

2 126

1 743

1 696

1 629

1 518

1 501

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

41

36

26

30

23

36

31

37

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

239

198

130

123

129

116

126

116

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

726

724

635

470

459

438

392

407

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

1 484

1 675

2 047

1 688

1 638

1 566

1 463

1 441

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

43

37

26

32

23

38

35

40

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

273

232

146

136

145

123

131

126

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 035

975

812

585

584

539

481

511

Number of slightly 

injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

2 819

4 102

5 422

3 897

3 856

3 386

3 471

3 574

Material damage

(thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu

 

  

 

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – vodiči motorových vozidiel
Accidents while driving under influence of alcohol – caused by driver of a motor vehicle

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 123

2 227

1 861

1 507

1 443

1 365

1 272

1 281

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

39

31

20

19

11

21

17

22

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

168

136

102

84

80

70

75

69

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

502

492

451

344

328

290

268

282

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

1 423

1 568

1 845

1 492

1 432

1 356

1 261

1 272

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

41

32

20

21

11

23

20

24

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

201

171

118

97

95

77

80

79

Number of seriously  injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

794

736

616

458

445

385

351

382

Number of slightly  injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 719

3 956

5 266

3 789

3 699

3 246

3 315

3 457

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

  

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – zavinené chodcami
Accidents while driving under influence of alcohol – caused by a pedestrian

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd

.

161

216

171

121

148

161

135

131

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

2

5

6

6

9

10

12

13

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

42

40

23

27

39

31

39

34

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

101

136

121

67

84

98

67

71

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

16

35

132

101

117

127

114

98

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

2

5

6

6

9

10

13

14

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

43

40

23

27

39

31

39

34

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

106

138

130

68

89

99

72

73

Number of slightly  injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

46

84

115

54

74

81

92

75

Material damage  (thous. EUR)

Zdroj: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody medzi vozidlom a chodcom

Accidents involving vehicle and pedestrian

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom
Road accidents caused by a pedestrian

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

1 224

996

682

469

568

544

561

520

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

60

48

45

22

30

22

37

32

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

298

206

124

86

125

112

123

99

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

758

627

454

288

358

355

349

327

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

108

115

454

335

370

379

356

324

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

60

48

45

22

30

22

39

33

Number of fatalities

Počet ťažko zranených

.

302

207

126

86

126

114

123

99

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených

.

780

644

473

293

369

362

364

346

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

279

291

309

179

235

209

219

246

Material damage thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom

 

  

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa kategórie chodcov
Road accidents caused by pedestrian by pedestrian category

  

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Počet dopravných nehôd

1 224

996

682

469

568

544

567

524

Total number of road accidents

Muž

469

473

315

242

521

534

374

343

Man

Žena

213

194

176

100

21

3

184

176

Woman

Dieťa

526

319

197

128

26

7

9

5

Child

Skupina detí

6

3

0

0

0

0

0

0

Group of kids

Iná skupina

10

7

0

0

0

0

0

0

Other group

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

Štruktúra dopravných nehôd zavinených chodcom podľa kategórie chodcov v roku 2014 (%)

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa vekových skupín
Road accidents caused by pedestrian by age group

 

 

 Rok

1995

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

 Year

             vek

         age group

Do 3 rokov vrátane

26

16

17

7

17

14

21

22

< 3 years including

4 - 5 rokov

79

39

31

22

29

34

29

26

4 - 5 years

6 - 9 rokov

225

159

84

58

69

68

77

64

6 – 9 years

10 - 14 rokov

192

107

68

56

64

66

79

59

10 – 14 years

15 - 17 rokov

64

48

29

18

16

31

28

33

15 – 17 years

18 - 20 rokov

50

40

34

16

25

18

15

16

18 – 20 years

21 - 24 rokov

56

53

25

24

27

32

24

16

21 – 24 years

25 - 29 rokov

41

47

36

25

24

25

25

25

25 – 29 years

30 - 39 rokov

84

97

62

46

65

48

46

51

30 – 39 years

40 - 49 rokov

147

128

61

44

56

45

49

50

40 – 49 years

50 - 59 rokov

91

111

59

65

70

67

65

59

50 - 59 years

60 - 64 rokov

29

33

30

18

25

28

30

29

60 – 64 years

65 - 69 rokov

33

30

13

16

16

19

21

20

65 – 69 years

nad 70 rokov vrátane

102

87

34

41

48

38

39

31

> 70 years including

Nezistené

16

10

109

15

18

14

20

20

Unknown

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

 . údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

Štruktúra nehôd zavinených chodcom podľa vekových skupín v roku 2014

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody podľa druhu vozidla

Accidents by vehicle category

 

 

Počet dopravných nehôd podľa druhu vozidla vinníka
Accidents by offender's vehicle category

 

Rok

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

511

527

364

333

335

326

359

350

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

33 936

39 330

11 494

7 406

7 640

7 434

7 387

7 407

Passenger car

Nákladný automobil

 4 311

5 620

2 353

1 492

1 420

1 352

1 392

1 259

Truck

Autobus

515

672

164

84

95

69

77

88

Bus

Traktor

232

207

57

32

35

32

29

29

Tractor

Iné motorové vozidlo

142

158

38

-

- - - -

Other motor vehicle

Bicykel

993

789

403

351

365

397

359

347

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium policajného zboru SR/ Presidium of Police Force of the Slovak Republic

- od roku 2012 údaj nebol zisťovaný – since 2012 data were not recorded

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

 

Dopravné nehody podľa druhu vozidla v roku 2014 v percentách

 

 

 

 

Počet usmrtených pri dopravných nehodách  podľa druhu vozidla vinníka
Number of fatalities by offender's vehicle category

 

 

Rok

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

28

34

13

19

14

19

19

15

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

374

351

75

88

145

166

172

156

Passenger car

Nákladný automobil