Mapy

Maps

 

OBSAH / CONTENTS

§         Diaľnice a cesty I. a II. triedy v SR  /  Motorways and roads in the Slovak Republic

§         Diaľnice a cesty – výhľad  / Motorways and roads – future

§         Železničné trate v SR  /  Rail network in the Slovak Republic

§         Multimodálne koridory železničnej siete SR  /  Multi – modal corridors of the Slovak Republic rail network

§         Vnútrozemské vodné toky v SR  /  Inland waterways in the Slovak Republic

§         Letiská v SR  /  Airports in the Slovak Republic

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

 

 

OBSAH / CONTENTS