Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Technické služby v SR
  Technické kontroly vozidiel
    Overenie vozidla na technickej kontrole
    Neplatná technická kontrola vozidla
    Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole
    Nahlasovanie vozidiel s neplatnou technickou a emisnou kontrolou
    Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole
    Administratívna technická kontrola vozidla
    Technická kontrola iba v štáte, kde je vozidlo evidované
    Zápis hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole
    Určená sieť staníc technických kontrol pre technické kontroly pravidelné (.pdf, 170 kB)
    Určená sieť staníc technických kontrol pre technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo...... (.pdf, 833 kB)
    Určená sieť staníc technických kontrol pre technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (.pdf, 841 kB)
    Určená sieť staníc technických kontrol pre technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (.pdf, 185 kB)
    Určená sieť mobilných staníc technickej kontroly (.pdf, 264 kB)
    Zoznam staníc technickej kontroly
    Zoznam monitorovacích záznamových zariadení schválených MDVRR SR používaných pri vykonávaní technických kontrol vozidiel (.pdf, 109 kB)
    Povinné zaťaženie vozidiel kategórií M, N a O nad 3,5 t pri technickej kontrole od 1.2.2012 (.pdf, 403 kB)
    Nariadenie o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol a emisných kontrol (13547/2013/C222-SCDPK/21345 zo dňa 28.03.2013)
    Informácia k ochrane osobných údajov v súvislosti s monitorovacím záznamovým zariadením používaným pri technickej a emisnej kontrole vozidla
    Oznámenie k valcovým skúšobniam bŕzd používaným na staniciach technickej kontroly
  Emisné kontroly motorových vozidiel
  Kontroly originality vozidiel
  Cestné technické kontroly vozidiel
na začiatoktlačiť