Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Úseky ciest so zvýšenou maximálnou povolenou rýchlosťou.

Zobraziť príspevky

Na trase Žiar nad Hronom - Zvolen došlo začiatkom roku po položení nového asfaltového povrchu k zvýšeniu maximálnej povolenej rýchlosti. Rýchlosť sa zvýšila všade tam, kde to bolo možné, a to z 90 km/hod na 110 km/hod. Rýchlosť 90 km/hod ostala iba na úsekoch, ktoré nespĺňajú kritéria pre vyššiu rýchlosť.

Kritéria na vyššiu rýchlosť nespĺňajú najmä miesta, kde sú nedostatočne klopené zákruty, do ktorých nie je bezpečné ísť vyššou rýchlosťou ako 90 km/hod. Odstránenie týchto pomalších miest je možné, ale len za cenu rekonštrukcie v oveľa väčšom rozsahu ako je položenie nového asfaltového povrchu.

Myslíme si, že väčšina vodičov privítala zvýšenie rýchlosti na úsekoch ktoré, spĺňajú podmienky pre vyššiu rýchlosť, ale našlo sa viacero vodičov, ktorí túto zmenu kritizujú. Kritizujú to, že vodiči musia na úseku 17 kilometrov 5 krát meniť rýchlosť a navrhujú, aby bola rýchlosť na celom úseku jednotná, s tým, že ak sa nedá zvýšiť na celom úseku, tak sa nemá zvyšovať vôbec. Pri kritike neberú do úvahy to, že maximálna povolená rýchlosť je možnosť a nie povinnosť.


Fotografie z cesty Žiar nad Hronom - Zvolen.

Teraz s odstupom času približne pol roka, je možné zmenu maximálnej povolenej rýchlosti vyhodnotiť. Z vyhodnotenia by mohol vyplynúť poznatok, či vodiči majú záujem o zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti aj na krátke úseky, napríklad ako v tomto prípade, alebo požadujú prednostne rovnakú maximálnu povolenú rýchlosť na dlhších ucelených úsekoch na úrovni maximálnej rýchlosti v najpomalšom úseku.

Zobraziť príspevky


na začiatoktlačiť