Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Reakcia na vyhlásenie poslanca NR SR Igora Matoviča k licenciám telekomunikačných operátorov

02.08.2011

Bratislava (2.augusta 2011) – Vyhlásenia poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča sú len pokračovaním demagogických vyhlásení pri zakladaní nového politického subjektu. Nezakladajú sa na pravde a zo strany poslanca Matoviča ide o hrubú neznalosť slovenského a európskeho práva.

Za vydávanie licencií nie je zodpovedné ministerstvo dopravy, ale nezávislý regulačný úrad. Podľa zákona o elektronických komunikáciách individuálne povolenia na používanie frekvencií udeľuje Telekomunikačný úrad SR (§ 32). TÚ SR má postavenie nezávislého regulačného orgánu (§ 6) v súlade s právom Európskej únie (smernica 2002/21/ES) z pohľadu funkčného, prevádzkového ako aj finančného. Akékoľvek zasahovanie do výkonu regulačných funkcií TÚ SR by mohlo byť považované za porušenie jeho nezávislosti. Výpočet poplatku za udelenie ako aj predĺženie platnosti individuálneho povolenia je plne v kompetencii TÚ SR.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice o spoločnom regulačnom rámci a o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí, národné regulačné orgány zodpovedné za reguláciu trhu konajú nezávisle a nesmú v súvislosti s výkonom týchto úloh žiadať ani prijímať pokyny od žiadneho iného orgánu (čl. 3a smernice 2009/140/ES). Preto vyjadrenia poslanca Matoviča sú nepravdivé. Dúfame, že z jeho strany ide iba o neznalosť zákona a nie o úmysel klamať verejnosť.

Martin Krajčovič

hovorca MDVRR SR

 


späť

na začiatoktlačiť