Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Organizácie v cestovnom ruchu budú môcť vznikať jednoduchšie

10.08.2011

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Vznik regionálnych a krajských združení cestovného ruchu má byť jednoduchší a ich financovanie sa má stransparentniť tak, aby neprekročili odhadované nároky na štátny rozpočet. Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu z dielne ministerstva dopravy, ktoré na stredajšom rokovaní s pripomienkami schválila vláda. Medzi hlavné zmeny, ktoré novela so sebou prinesie, je možnosť obcí združovať sa do oblastných združení cestovného ruchu aj bez toho, aby katastrálne hraničili.

Spájať sa tak budú môcť obce, ktoré majú ubytovacie kapacity, s tými, v ktorých sa nachádzajú turistické atrakcie. Minimálny počet zakladajúcich obcí je päť, pričom počet prenocovaní na ich území musí za predchádzajúci rok prekročiť 50 tis. Organizácie cestovného ruchu môže založiť aj menej ako 5 obcí, počet prenocovaní na ich území za predchádzajúci rok však musí byť najmenej 150 tis. Zákon tak vychádza v ústrety turisticky atraktívnejším obciam, ktoré sú výkonnostne dostatočne silné na rozvoj cestovného ruchu.

Na príprave novely spolupracovala aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), podľa ktorej je táto právna úprava prvým systémovým opatrením na podporu rozvoja cestovného ruchu, ktorá pomôže naštartovať turizmus na Slovensku. "SACR vidí v zákone obrovský prínos najmä z hľadiska vytvorenia fungujúcich destinačných organizácií, v ktorých budú navzájom spolupracovať podnikateľské subjekty so samosprávou, budú vytvárať konkurencieschopné produkty cestovného ruchu a spoločnými marketingovými nástrojmi lákať do svojho regiónu turistov," informovala agentúra vo vyhlásení. Model silných destinácií podľa nej funguje už dávno vo vyspelých turistických štátoch a schválená novela zákona vytvára vhodné podmienky na to, aby fungovali aj na Slovensku.

Novela taktiež mení spôsob financovania organizácií cestovného ruchu, keď stanovuje maximálnu výšku dotácie zo strany štátu. Regionálne organizácie tak budú môcť získať maximálne toľko, koľko vyberú na dani za ubytovanie vo všetkých svojich členských obciach v predchádzajúcom roku. Pri krajských organizáciách bude maximálna výška dotácie ohraničená 15 percentami vybranej dane.

Novela má motivovať samosprávy, aby zefektívnili výber dane za ubytovanie, keďže čím viac prostriedkov vyberú a vložia do organizácie cestovného ruchu, tým vyššie dotácie dostanú od štátu. Zároveň sa zvýši ich motivácia postihovať tie subjekty, ktoré poskytujú ubytovanie načierno. Motiváciou podľa ministerstva dopravy je, aby obce začali vyberať daň a aby sa vytváral investičný kapitál pre rozvoj a udržateľnosť cestovného ruchu. "Zavedenie systémového financovania destinácií na lokálnej a regionálnej úrovni je nevyhnutným predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti cestovného ruchu na Slovensku," uvádza SACR. Rezort v súvislosti s týmto návrhom predpokladá, že v budúcom roku vynaloží na podporu oblastných organizácií cestovného ruchu 4,5 mil. eur. V roku 2013 by to už malo byť 6,4 mil. eur a v roku 2014 až 8,2 mil. eur.


späť

na začiatoktlačiť