Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Kabinet schválil aktualizovanú koncepciu územného rozvoja SR

10.08.2011

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) - Návrh Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011, ktorá podľa stavebného zákona predstavuje zmeny a doplnky č. 1 koncepcie spred desiatich rokov, schválila vláda na stredajšom zasadnutí. Podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré návrh predložilo, najväčším problémom je trasovanie cestnej komunikácie medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, ktoré bude musieť byť vyriešené v podrobnejších štúdiách a dokumentáciách. Záväzná časť koncepcie musí byť následne vyhlásená nariadením vlády. Na základe schválených zmien a doplnkov koncepcie preto minister dopravy Ján Figeľ (KDH) má do konca novembra predložiť novelu nariadenia vlády z roku 2002, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001.

Žilinský samosprávny kraj mal k návrhu koncepcie štyri zásadné pripomienky. Rezort dopravy a výstavby tri z nich neakceptoval, no po rozporovom konaní kraj dve pripomienky stiahol. Ministerstvo naďalej neprijalo výhradu kraja k spomínanému trasovaniu cesty z Banskej Bystrice do Ružomberka, keďže ide o koridor, ktorý je v súlade s prílohou zákona o pozemných komunikáciách, Programom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a ostatnými koncepčnými materiálmi rezortu. Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) je podľa stavebného zákona územnoplánovacou dokumentáciou celoštátneho stupňa a spracúva sa tak pre celé územie SR.

Koncepcia rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia SR a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny a jej regiónov. Územnoplánovacia činnosť je permanentná, pričom ministerstvo má povinnosť podľa stavebného zákona sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe bola navrhnutá koncepcia organizácie územia v schválenej koncepcii v roku 2001. Ministerstvo má každé štyri roky predložiť na rokovanie vlády správu o stave v oblasti územného rozvoja štátu.

Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2011 so zmenami a doplnkami predchádzajúcej koncepcie spracovala bratislavská spoločnosť AUREX, s.r.o. Vlastný materiál sa v súlade s vyhláškou ministerstva životného prostredia o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii skladá z grafickej a textovej časti ako doplnenie a zmena pôvodnej schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na predchádzajúce výkresy v mierke 1:500 000.


späť

na začiatoktlačiť