Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros s novým splnomocnencom

24.08.2011

Bratislava, 24. augusta 2011 – Novým splnomocnencom vlády pre vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros sa stane Peter Hatiar. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2011. Nahradí tak doterajšieho splnomocnenca Gabriela Jenčíka, ktorý bol na dnešnom rokovaní vlády odvolaný s platnosťou k 31. augustu.

Ministerstvo životného prostredia ako aj vláda mali voči práci súčasného splnomocnenca vážne výhrady. Vláda sa nestotožnila s návrhom alternatívy pokračovania v záležitosti vodného diela Gabčíkovo, ktoré Jenčík predložil. Splnomocnenec bol opakovane navrhnutý na odvolanie predchádzajúcim gestorským rezortom ministerstvom životného prostredia. „Pokračovanie bez dôvery všetkých členov vlády nepokladám za možné“, povedal minister dopravy Ján Figeľ, pod ktorého rezort prešiel splnomocnenec na základe uznesenia vlády z júna tohto roka.

„Nový splnomocnenec pán Hatiar pozná veľmi dobre stredoeurópsku politiku a slovensko-maďarské vzťahy, čo je v prípade projektu Gabčíkova kľúčové,“ uvidel minister dopravy po rokovaní vlády. Voči jeho menovaniu koaliční partneri nemali výhrady.

Ing. Peter Hatiar má 43 rokov, vyštudoval Stavebnú fakultu STU v Bratislave a absolvoval doplňujúce vysokoškolské štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK. Je odborne i jazykovo zdatný a spĺňa požiadavky na kontinuitu zabezpečenia práce splnomocnenca i celej činnosti jeho útvaru, vrátane odborných a konzultačných činností. Bol spolupracovníkom Ján Figeľa pri úspešnom vyjednávaní vstupu Slovenska do Európskej únie. V roku 2007 pôsobil ako zástupca predstaviteľa SR v Dunajskej komisii v Budapešti.


späť

na začiatoktlačiť