Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rezort dopravy bude hlavným vyjednávačom o eurofondoch

24.08.2011

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bude hlavným vyjednávačom na rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) o príprave legislatívnych a strategických dokumentov pre politiku súdržnosti po roku 2013. Rezort dopravy bude pri tom spolupracovať s ministerstvom financií v oblasti finančného riadenia a auditu a pre tento účel už zriadilo rezortnú koordinačnú skupinu pre politiku súdržnosti. Vyplýva to z návrhu zabezpečenia koordinácie politiky súdržnosti EÚ po roku 2013, ktorý v stredu vláda schválila s pripomienkou. Materiál na rokovanie kabinetu predložil minister dopravy Ján Figeľ (KDH).

Šéf rezortu dopravy považuje za správne, že vláda sa zhodla na dôležitosti vnútroštátnej koordinácie a zároveň vonkajších negociácií s Bruselom. "Je to potrebné už v tomto čase, pretože v jeseni, konkrétne v októbri, by Európska komisia už mala predložiť východiskové strategické, legislatívne návrhy pre samotnú politiku súdržnosti. Slovensko potrebuje prípravu dovnútra aj navonok," povedal Figeľ pre agentúru SITA po zasadnutí vlády. "Pred SR stojí náročná úloha zabezpečiť proces negociácií k návrhom legislatívnych a strategických dokumentov EÚ a SR pre politiku súdržnosti po roku 2013. Pokiaľ chce SR v tomto procese presadiť svoje pozície, je nevyhnutné, aby sa nezanedbala jeho prípravná fáza na všetkých úrovniach rozhodovania," uviedlo ministerstvo dopravyv materiáli. Hovorca ministerstva dopravy Martin Krajčovič pre agentúru SITA povedal, že pripomienka má len technický charakter a nemení podstatu návrhu.

Rezort dopravy bude zároveň zodpovedať za vypracovanie hlavného strategického dokumentu SR pre využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie v ďalšom sedemročnom programovom období 2014 až 2020. Národným koordinátorom pre spracovanie tohto dokumentu a rokovania o ňom bude minister dopravy Ján Figeľ. Ministerstvo dopravy od začiatku tohto roka koordinuje čerpanie eurofondov a prípravu politík regionálneho rozvoja. Príprava programového obdobia po roku 2013 je podľa rezortu dopravy výzvou k tomu, aby v rámci svojej pozície vytvorilo transparentné prostredie pre efektívne a účinné riadenie a implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ po roku 2013 s využitím skúseností z predchádzajúcich programových období.

Priorít v budúcom programovom období podľa ministra dopravy nemôže byť veľa. Relativizoval by sa tak význam toho, čo je najdôležitejšie. V súčasnosti má Slovensko 11 operačných programov. "Je to rekord. A to samo osebe hovorí, že nemáme dosť jasno v prioritách. Do budúcnosti, nechcem predbiehať, ale práve tento aspekt by mal byť prehodnotený," dodal Figeľ pre agentúru SITA. Podľa neho bude potrebné menej strategických priorít a efektívnejšie využívanie zrejme menšieho finančného rámca. Za dôležité tiež považuje spojenie európskych a domácich reformných krokov, aby celková konkurencieschopnosť Slovenska a tiež ekonomická, sociálna a územná súdržnosť výrazne rástli.

Na prípravu hlavného strategického dokumentu SR na využívanie eurofondov v ďalšom programovom období zriadi ministerstvo dopravy dve pracovné skupiny na čele s Figeľom. Malo by sa tak stať do konca septembra tohto roka. Osobitná pracovná skupina v zložení príslušných ministrov a zástupcov ostatných ústredných orgánov štátnej správy bude prijímať dôležité rozhodnutia na národnej úrovni. Ďalšia pracovná skupina pod názvom Partnerstvo pre politiku súdržnosti bude pozostávať zo zástupcov ústredných štátnych orgánov, regionálnej a miestnej samosprávy, akademickej sféry, profesijných združení a mimovládnych a iných organizácií. Minister dopravy má na rokovanie vlády predkladať polročne informáciu o postupe negociačneho procesu k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti, a to do konca februára a augusta od budúceho roka až do konca februára 2014.

Proces verejných diskusií k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ skončil a začína fáza rokovaní o obsahu oficiálnych dokumentov tvoriacich politiku súdržnosti po roku 2013. Zverejnenie prvých legislatívnych návrhov Európskej komisie na využívanie eurofondov v budúcom programovom období sa očakáva v októbri tohto roku.


späť

na začiatoktlačiť