Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Neoficiálny preklad oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

25.08.2011

Pre zjednodušenie komunikácie najmä so zahraničnými záujemcami o účasť na tendroch „Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) a pre dohľad nad plnením koncesnej zmluvy“ a „Poradenské služby pri procese vstupu strategického partnera do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.“ bol dnes v časti MINISTERSVO/Verejné obstarávanie webového sídla Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zverejnený neoficiálny preklad oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na uvedené tendre do anglického jazyka.


späť

na začiatoktlačiť