Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy dohodlo zľavu v mýtnom systéme

31.08.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (31. august 2011) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa po niekoľkých mesiacoch rokovania dohodlo s prevádzkovateľom elektronického mýtneho systému - firmou SkyToll na zmene zmluvných podmienok. Dohoda, ktorú včera podpísala Národná diaľničná spoločnosť s prevádzkovateľom elektronického mýtneho systému, spoločnosťou SkyToll, prinesie zníženie ceny komplexnej služby elektronického výberu mýta a zníženie nákladov na mýtnu políciu. Podľa predpokladov tak Slovenská republika ušetrí priamo do desať miliónov eur a zníži očakávané náklady pre roky 2012 a 2013 o 80 miliónov eur.

„Zmluva o prevádzke elektronického mýta bola nastavená v prospech prevádzkovateľa systému. Touto zľavou sa nám podarilo zlepšiť pozíciu štátu a znížiť očakávanú náklady,“ povedal Ján Figeľ, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Dohoda, ktorá má podobu Dodatku číslo 4 k Zmluve o prevádzke elektronického mýtneho systému, obsahuje tieto hlavné oblasti:

-          Zmluvné strany sa dohodli, že základná ročná ceny služby za rok 2011 sa nebude zvyšovať kvôli vyššiemu počtu mýtnych transakcií, ktorý bol vyvolaný zvýšením mýtnych úsekov z 1000 na 1600 v prvej polovici minulého roka. Toto opatrenie prinesie úsporu vo výške 6,7 mil. eur.

-          Dohoda obsahuje zníženie ceny služby o ďalších 2 mil. eur. Táto čiastka je viazaná na zmenu technického vybavenia vozidiel mýtnej polície. Štát zníži požiadavky na vybavenie vozidiel v sume 2 mil. eur a SkyToll následne o túto sumu zníži cenu za mýto. Novú špecifikáciu výbavy pripraví rezort vnútra a spoločnosť SkyToll ju následne využije pri nových vozidlách mýtnej polície.

-          Súčasťou dohody je posun platieb vo výške 80 miliónov eur o dva roky. SkyToll bude v rokoch 2012 a 2013 fakturovať štátu nižšiu sumu o 40 miliónov eur ročne. V rokoch 2014 a 2015 sa zmluvne dohodnuté splátky štátu zas zvýšia o rovnaké čiastky. Za posun splátok si bude SkyToll účtovať úrokovú sadzbu v celkovej výške 3,5 % ročne.

„To, že nám dohoda so SkyTollom umožní posunúť splátky za mýtny systém o dva roky, je veľmi dobrou správou nielen pre rozpočet rezortu dopravy, ale pre celý štátny rozpočet. Ľahšie tak prekonáme roky 2012 a 2013, ktoré si od nás vyžadujú veľmi tvrdé konsolidačné úsilie. Splátky sa potom doplatia v čase oveľa lepšieho stavu verejných financií, “ dodal Ján Figeľ.

Dojednaná zľava aj posun splátok ukazuje, že ministerstvo dopravy veľmi aktívne pristupuje ku procesu konsolidácie verejných financií. „Ministerstvo dopravy aj preto očakáva, že konečná podoba štátneho rozpočtu na budúci rok bude výrazne odlišná od súčasného návrhu, v ktorom je na výstavbu cestnej infraštruktúry (bez započítania eurofondov) vyčlenených menej peňazí ako v tomto roku. Pevne veríme, že sa v rozpočte podarí nájsť potrebné zdroje na rozbehnutia tunela Višňové pri Žiline, ktorý je jedným z najpotrebnejších úsekov chrbtovej osi cestnej infraštruktúry – diaľnice D1,“ povedal minister dopravy.

Ľubomír Tuchscher
riaditeľ Odboru pre vzťahy s verejnosťou MDVRR SR
 


späť

na začiatoktlačiť