Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister dopravy Ján Figeľ sa stretol so svojim českým kolegom Pavlom Dobešom

13.09.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (13.septembra 2011) – O budúcnosti politiky súdržnosti Európskej únie, ale tiež o susedskej spolupráci na projektoch dopravnej infraštruktúry a novom finančnom rámci EÚ na roky 2014 až 2020 rokoval dnes na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prvý podpredseda vlády a minister dopravy Ján Figeľ s českým ministrom dopravy Pavlom Dobešom. Na stretnutí si vymenili skúsenosti aj s fungovaním mýtnych systémov a dotkli sa takisto plánovaného vstupu strategického investora do spoločnosti ŽSSK Cargo Slovakia, a.s. 

Český minister dopravy Pavel Dobeš absolvoval na Slovensku svoju prvú zahraničnú návštevu v úrade.  Do úradu nastúpil prvého júla 2011 a je v poradí už tretím ministrom súčasnej českej vlády.

Ministri sa venovali stratégii krajín pri presadzovaní našich priorít v novom finančnom rámci EÚ na roky 2014 až 2020, v ktorom sa medzi členské krajiny bude deliť takmer 380 miliárd eur. Pri vyjednávaniach o budúcom sedemročnom rozpočte únie je veľmi dôležitá spolupráca  v rámci  V4. Český minister P. Dobeš dnes v Bratislave predstavil aj niektoré plánované aktivity českého predsedníctva V4 týkajúce sa dopravy.

 „Pre Slovensko je veľmi dôležité, že podľa predbežných odhadov by nemalo dôjsť k poklesu sumy eurofondov oproti súčasnému obdobiu. Nemenej dôležité z nášho pohľadu je aj to, že chceme mať v eurodondoch na roky 2014 až 2020 oveľa menej priorít ako dnes a pevne verím, že aj viac peňazí na dopravu ako v súčasnosti“, uviedol minister J. Figeľ. Český minister dopravy P. Dobeš dodal, že „Česká republika ako aj ostatní členovia Višegrádskej štvorky budú pri tvorbe nového finančného rámca únie sledovať najmä to, aby nedochádzalo k obmedzovanoi kohézneho princípu“.

Ministri hovorili aj o potrebe dobudovať cezhraničné spojenie slovenskej rýchlostnej cesty R5 a českej cesty S11. Na slovenskej strane proces posudzovania vplyvov na životné prostredie ukončený. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie  na zhotoviteľa dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. Pre koordináciu budúceho prepojenia cesty č. I/11 na českej strane a R5 na slovenskej strane bude treba pripraviť v spolupráci s českou stranou medzivládnu dohodu o bode prepojenia rýchlostných ciest.

Ministri diskutovali tiež o plánoch slovenskej vlády na vstup strategického investora do spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Minister P. Dobeš potvrdil, že Česká republika „pozorne sleduje súťaž na zabezpečenie vstupu strategického partnera do Carga“. Minister Figeľ pritom zdôraznil, že vstup strategického partnera nie je cieľom, ale prostriedkom. „Cieľom je zabezpečiť rozvoj firmy do budúcnosti tak aby obstála v konkurencii na trhu a dávala ľuďom prácu,“ povedal minister Figeľ.

Minister Dobeš sa zaujímal aj o skúsenosti Slovenska s veľkými PPP projektmi v cestnej infraštruktúre. Povedal, že projekty PPP by mali byť len doplnkovým, nie základným zdrojom financovania diaľnic a ciest. Podobný názor má aj slovenské ministerstvo dopravy. „Plne súhlasím s ideou, o ktorej hovoril minister Figeľ, že v PPP projektoch nemôže ísť o privatizáciu ziskov a socializáciu strát,“ povedal Dobeš.


späť

na začiatoktlačiť