Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

V Skalici rokovala Slovensko-česká pracovná skupina pre cestovný ruch

20.09.2011

V Skalici sa v dňoch 13. a 14. septembra 2011 uskutočnilo 5. zasadnutie Slovensko-českej pracovnej skupiny pre cestovný ruch v rámci Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Zástupcovia partnerských ministerstiev, krajských samospráv, prihraničných regiónov a združení cestovného ruchu zhodnotili vývoj a aktivity cestovného ruchu v oboch krajinách, i na česko-slovenskom pohraničí v uplynulom období. Vypočuli si tiež informáciu o implementácii projektov cestovného ruchu v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a oboznámili sa s dvoma zaujímavými projektmi, ktoré sa realizujú na oboch stranách hranice.

Slovenská strana predstavila projekt „Tvorivé dialógy v tradícií cez hranicu“, zaoberajúci sa zachovaním ľudových tradícií, hudobných nástrojov, starých remesiel a kultúry a ich prezentáciou pre turistov. Česká strana prezentovala projekt „Morava napoleonská“, ktorý zaujímavým a netradičným spôsobom približuje toto obdobie histórie. Členovia pracovnej skupiny navštívili Baťov kanál a najzaujímavejšie miesta Skalice, ktorá patrí k najkrajším mestám na Slovensku.

Skalica je príkladom vhodného využitia finančných prostriedkov z podporných programov a fondov EÚ na skrášlenie a obnovu mesta, prezentáciu tradícií, realizáciu rôznych kultúrnych podujatí a festivalov. Česká republika je pre nás kľúčový partner pre cestovný ruch, keďže z ČR prichádza na Slovensko najviac turistov. Výmena skúseností, informácií o legislatíve, štatistike a vývoji cestovného ruchu medzi Slovenskom a Českom je veľmi dôležitá, nakoľko cestovný ruch je pre obe krajiny na tomto území výrazným nástrojom a motívom ďalšieho rozvoja. Spolupracujúce subjekty využívajú možnosť prerokovať na stretnutí konkrétne projekty, informovať sa nielen o úspechoch, ale aj o problémoch a prekážkach a dohodnúť sa na ďalších návrhoch na spoluprácu.


späť

na začiatoktlačiť