Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

R1 nebude odovzdaná načas, koncesionár PPP mešká s dokumentáciou

20.09.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (20. septembra 2011) – Tri úseky rýchlostnej cesty R1 Pribina z Nitry do Tekovských Nemiec (v dĺžke 45,9 km), ktoré sú vo výstavbe ako PPP projekt z čias minulej vlády, nebudú uvedené do predčasného užívania v zmluvne dohodnutom termíne. Koncesionár, spoločnosť Granvia, totiž do dnešného dňa neodovzdal Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR všetky potrebné doklady tak, aby sa plánovaný termín sprevádzkovania novej rýchlostnej cesty (28. september 2011) mohol naplniť.

Po intenzívnych rokovaniach v uplynulých týždňoch sa koncesionár Granvia zaviazal odovzdať všetky chýbajúce dokumenty v čo najkratšom čase. Napriek úsiliu oboch zmluvných strán však nie je možné splniť dohodnutý zámer – uviesť do predčasného užívania, to jest spojazdniť v súlade s platnou legislatívou takmer 46 km novej rýchlostnej cesty R1 do konca septembra 2011. Termín odovzdania cesty do užívania závisí od prístupu, ako koncesionár splní svoje záväzky.

Ministerstvo dopravy podniká všetky potrebné kroky pre hladký proces odovzdávania rýchlostnej cesty do predčasného užívania. Kvôli hladkému procesu stavebného konania navyše ministerstvo vyčlenilo pre tento účel špeciálny stavebný úrad. Jeho zamestnanci majú už niekoľko týždňov predĺžené pracovné hodiny, nečerpali ani letnú dovolenku. Rezort kvôli efektívnemu prístupu pri ukončovaní výstavby najdlhšieho úseku rýchlostnej cesty s viac ako 500 stavebnými objektmi zamestnal ďalších pracovníkov.

Ministerstvo rešpektuje úsilie spoločnosti Granvia, ktorá na seba prevzala bremeno najrýchlejšieho postavenia najdlhšieho úseku rýchlostnej cesty na Slovensku. Takto minulou vládou nastavená výstavba však neúmerne zvýšila cenu rýchlostnej cesty, ktorú za tento PPP projekt počas tridsiatich rokov budú platiť slovenskí daňovníci. Prípadná realizácia všetkých troch PPP projektov nastavených vládou Roberta Fica by znamenala slovenskú cestu do Grécka, ktoré je dnes závislé od pomoci iných štátov. V súčasnosti cenové ponuky domácich zavedených stavebných spoločností sú o 30 až 50 % nižšie ako v plánovaných PPP projektoch. Rovnako údržba diaľnic v réžii NDS je výrazne nižšia.

V záujme ministerstva je v čo najskoršom termíne umožniť využívanie rýchlostnej cesty verejnosťou, aby sa tak zvýšila bezpečnosť a komfort cestujúcich medzi Nitrou a Banskou Bystricou. Na druhej strane, rešpektovanie legislatívy a práv vlastníkov pozemkov a bezpečnostných kritérií je pre ministerstvo dopravy záväzné.

Ministerstvo dopravy je v permanentnom dialógu s koncesionárom s cieľom naplniť všetky dohodnuté ustanovenia koncesnej zmluvy a poskytuje mu maximálnu súčinnosť.

Koncesnú zmluvu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 podpísalo ministerstvo dopravy so spoločnosťou Granvia, a. s., 23. marca 2009.


späť

na začiatoktlačiť