Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Uznávanie preukazov odbornej spôsobilosti vodcu plavidla a radarového navigátora

30.09.2011

Dňom 1. októbra 2011 nadobúda účinnosť dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Centrálnou komisiou pre plavbu na Rýne (CCNR) týkajúca sa uznávania preukazov odbornej spôsobilosti vodcu plavidla a radarového navigátora.

Dohoda je výsledkom rokovaní ministerstva s CCNR, ktorých cieľom bolo zjednodušiť povinnosti pre výkon lodníckej profesie a uľahčiť voľný obeh členov posádok medzi dunajskou a rýnskou oblasťou plavby. Prijaté opatrenia umožnia voľnejšie zamestnávanie členov posádok v rámci Európy, čo pomôže riešiť súčasný nedostatok pracovnej sily v oblasti vodnej dopravy.

Dohode predchádzalo podpísanie dohody o uznávaní služobných lodných knižiek medzi CCNR a inými národnými orgánmi štátnej správy, ktorá je účinná od 1. júla tohto roka.


späť

na začiatoktlačiť