Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Sútaž: Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu

05.10.2011

Sútaž: "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu"

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia koordinácie fondov EÚ, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR / Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 3. októbra do 30. októbra 2011. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií a to kategória ESEJ a kategória VIDEO SPOT.

Kategória ESEJ

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti stredných škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je založená na individuálnom textovom spracovaní formou eseje s cieľom zviditeľnenia finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch. Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jednu originálnu esej a počet prác za školu je limitovaný jednou esejou.

Rozsah zasielaných prác: Jedna esej by mala byť v maximálnom rozsahu 5 strán formátu A 4 a napísaná čitateľne v PC. Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/.

Kategória VIDEO SPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch. Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.

Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.

CENY

Kategória ESEJ

1. Miesto : Tablet PC

2. Miesto : 2 dňový pobyt v Bruseli (2 noci, v prípade, že účastník nemá 18 rokov aj sprievod zákonného zástupcu alebo dospelého zástupcu školy)

3. Miesto : Kvalitný Smartfón

Kategória VIDEOSPOT

1. Miesto : Kvalitná HD kamera

2. Miesto : 2 dňový pobyt v Bruseli ( 2 noci, v prípade, že účastník nemá 18 rokov aj sprievod zákonného zástupcu alebo dospelého zástupcu školy)

3. Miesto : Kvalitný Smartfón

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke http://www.nsrr.sk/ najneskôr
8. decembra 2011. Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/.

Štatút súťaže

Prihlasovací formulár (stredné školy)

Prihlasovací formulár (vysoké školy)


späť

na začiatoktlačiť