Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Svetový deň pošty si pripomíname 9. októbra

06.10.2011

Svetový deň pošty, sviatok všetkých poštárov, si 9.októbra 2011 pripomíname pri príležitosti založenia Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU) v roku 1874. Ide o medzivládnu organizáciu s celosvetovou pôsobnosťou so sídlom v Berne, ktorá je odbornou organizáciou OSN a združuje 191 členských krajín.

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu Svetovej poštovej únie sa už tradične vo Svetový deň pošty prihovára poštárom a používateľom poštových služieb. Jeho príhovor je posolstvom pre všetkých, ktorí poskytujú a každodenne využívajú poštové služby v súkromnom i podnikateľskom sektore. Poštové služby majú v dobe komunikačných a informačných technológií významnú úlohu vzhľadom na širokú škálu ponúkaných služieb a sú dôležitým prvkom pri rozvoji ekonomiky jednotlivých krajín. Podrobnejšie informácie týkajúce sa Svetového dňa pošty sa nachádzajú na oficiálnej stránke UPU www.upu.int .


späť

na začiatoktlačiť