Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ponuky na poradenstvo pre vstup strategického partnera do Carga predložilo 12 firiem

10.10.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (10. september 2011) – Ponuky na právne a finančné poradenské služby pri výbere strategického partnera pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. predložilo spolu 12 uchádzačov. Ponuky predložili slovenskí aj zahraniční uchádzači. Zákazka sa delí na dve časti – poradenské a právne služby. Na právne poradenstvo predložili ponuky šiesti záujemcovia, rovnako šiesti aj na finančné.

Konečný termín na predkladanie ponúk bol podľa oznámenia  o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania - pondelok 10.októbra 2011 o 10, 00 hod. Predpokladaná hodnota zákazky na právne poradenstvo bola 500-tisíc eur a na finančné 1,5 milióna eur. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena (odplata) za dodanie požadovaného predmetu zákazky. Ministerstvo dopravy sa ku konkrétnym ponukám v priebehu verejnej súťaže nemôže bližšie vyjadrovať. V súčasnosti zasadá 8-členná komisia, ktorá vyhodnocuje ponuky.

Rezort dopravy urobí všetko preto, aby boli ponuky vyhodnotené v čo najkratšom čase a aby bola čo najskôr uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom. Presný čas, kedy k tomu dôjde, nie je možné určiť vzhľadom na potrebu dôkladného vyhodnotenia všetkých podmienok účasti.

Mgr. Ľubomír Tuchscher
riaditeľ odboru pre vzťahy s verejnosťou
mobil: + 421  905 638 517
mail: lubomir.tuchscher@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

 


späť

na začiatoktlačiť