Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovenské firmy získali viac dopravných povolení na prepravu tovaru z Ruska

10.10.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (10. september 2011) – Povolenie prepravovať tovary z územia Ruskej Federácie do tretích krajín môže získať oveľa väčší počet slovenských dopravcov. Zástupcom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa na rokovaniach v Moskve podarilo minulý týždeň vybaviť dvojnásobný nárast počtu povolení z 1500 na 3000. Vyplýva to zo záverov rokovania zmiešanej slovensko-ruskej komisie o cestnej doprave, ktoré sa konalo minulý týždeň v Moskve.

Išlo o pravidelné stretnutie, ktoré vyplýva z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o medzinárodnej cestnej doprave.

V roku 2009 bolo poskytnutých slovenským dopravcom 8 050 prepravných povolení, z čoho bolo 1050 tzv. treťoštátnych (ide o povolenie umožňujúce dopravcovi vykonať prepravu z územia Ruska do iného štátu ako Slovensko, napr. do Nemecka, Maďarska, alebo Francúzka). Vzhľadom na nepomer medzi veľkosťou dopravného trhu na Slovensku a v Rusku, bol počet povolení pre ruských dopravcov nízky, ale nám postačoval. Rokovanie o zmene množstva povolení sme využili na zvýšenie počtu spomínaných treťoštátnych povolení, ktorých mali naši dopravcovia nedostatok.

V roku 2010 sme si s Ruskom vzájomne vymenili 11 500 povolení, z čoho bolo už 1500 treťoštátnych. Na rokovaniach v Moskve sa podarilo zvýšiť počet treťoštátnych povolení na 3000. Platí to už aj pre rok. Dopravcovia sa tak do konca roka môžu uchádzať o 1500 voľných povolení. Kvóta 3000 povolení bude platiť aj pre rok 2012, pokiaľ nebude požiadavka na jeho zvýšenie. „Je to veľký úspech, pretože napríklad českí dopravcovia dostanú na rovnaké obdobie 13 500 povolení, z čoho bude iba 1 350 treťoštátnych,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na MDVRR SR Milín Kaňuščák.

Mgr. Ľubomír Tuchscher
riaditeľ odboru pre vzťahy s verejnosťou
mobil: + 421  905 638 517
mail: info@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

 


späť

na začiatoktlačiť