Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rokovali o spolupráci v cestovnom ruchu medzi Slovenskom a Chorvátskom

24.10.2011

V dňoch 20. – 21. októbra 2011 sa v Šibeniku, na základe pozvania ministra cestovného ruchu Chorvátskej republiky Damira Bajsa, uskutočnilo bilaterálne stretnutie a rokovanie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou. Slovenskú delegáciu viedol generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Mgr. Stanislav Rusinko, MBA, chorvátsku delegáciu viedol minister cestovného ruchu Chorvátskej republiky Damir Bajs.

Bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo počas najvýznamnejšej akcie chorvátskeho cestovného ruchu Dní turizmu, počas ktorých udeľujú ceny v rôznych kategóriách podnikania v CR. Predmetom rokovania bola informácia o situácii rozvoja cestovného ruchu v oboch krajinách, štatistika CR v rokoch 2008 - 2011, opatrenia na zamedzenie následkov globálnej hospodárskej krízy v oboch krajinách. Delegácie si vymenili skúsenosti z rozvoja kúpeľného a zdravotného CR, vyjadrili spokojnosť so spoluprácou oboch krajín v rámci medzinárodných organizácií, zvlášť v UNWTO a regionálnych iniciatívach. Predmetom rokovania boli slovenské skúsenosti s využívaním štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z programovacieho obdobia 2007 – 2013.

Obe strany vyslovili záujem o ďalšiu spoluprácu s dôrazom na zlepšenie vzájomnej ponuky CR a multilaterálnej spolupráce. Vedúci delegácií vyjadrili spokojnosť s konaním bilaterálneho rokovania, ktoré bolo vyjadrením úsilia o rozvoj vzájomnej spolupráce v CR. Na záver rokovania vedúci delegácií podpísali Protokol o bilaterálnom stretnutí.


späť

na začiatoktlačiť