Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Predĺženie termínu súťaže - Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu

27.10.2011

Súťaž „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“

Organizátori súťaže s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“, sa rozhodli predĺžiť termíny odoslania všetkých príspevkov, spolu s vyplneným formulárom, na doleuvedenú adresu v termíne

do 18. novembra 2011.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

sekcia koordinácie fondov EÚ oddelenie informovanosti a publicity

Nám. Slobody 6 P. O. BOX 100 810 05 Bratislava 15

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória ESEJ/Kategória VIDEO SPOT.

Určujúci termín odoslania je pečiatka pošty na obálke.

Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke http://www.nsrr.sk/


späť

na začiatoktlačiť