Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

PR1BINA ožila autami [VIDEO]

28.10.2011

B r a t i s l a v a (28. októbra 2011) – Bezpečnejšia, plynulejšia a ekologickejšia. Taká bude doprava na novom úseku R1 Nitra – Tekovské Nemce, ktorý môžu využívať vodiči od dnešného popoludnia. Zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, koncesionára PPP projektu spoločnosti GRANVIA, a. s, a ďalších zúčastnených subjektov dnes slávnostne odovzdali cestu do užívania.

Vďaka spoločnému úsiliu všetkých subjektov bolo možné tri úseky rýchlostnej cesty R1 sprístupniť vodičom do predčasného užívania ešte pred tzv. dušičkovým víkendom na cestách, ktorý je dlhodobo spájaný s nárastom dopravných nehôd.

„Od dnešného dňa prestaneme hovoriť o ceste smrti medzi Nitrou a Zlatými Moravcami, ale o ceste, ktorá ju nahradí a svojimi parametrami výrazne zvýši bezpečnosť dopravy,“ uviedol prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

„Pri výstavbe modernej cesty sme kládli dôraz najmä na bezpečnosť cestujúcich. Cesta obsahuje viaceré špičkové technológie na elimináciu bezpečnostných rizík,“ povedal riaditeľ spoločnosti GRANVIA Eric Delobel.

Operatívnym „mozgom“ novej R1 je moderné Centrum riadenia dopravy. Tu sa zbierajú a vyhodnocujú aktuálne informácie z cesty. Dianie na ceste vo dne i v noci zaznamenáva 27 kamier. Aktuálny stav a vývoj počasia monitoruje 12 meteorologických staníc. Intenzitu dopravy ale aj hmotnosť vozidiel sníma osem senzorov zabudovaných vo vozovke.

Na bezplatnej tiesňovej linke 0800 333 333 môžu vodiči v prípade potreby požiadať o pomoc.

O tom, že cesta bude veľkým prínosom nielen pre tranzitnú dopravu, ale aj pre miestnych obyvateľov, svedčí aj hustota vybudovaných exitov. Na 46 km úseku ich naprojektovali až šesť - Nitra západ – v kilometri 39 km, Nitra juh – v kilometri 45 km, Nitra východ – v kilometri 51 km, Beladice – v kilometri 62 km, Zlaté Moravce – v kilometri 70 km a Čaradice – v kilometri 80 km. Výrazne to uľahčí dochádzanie za prácou a rýchlejšiu prepravu v nitrianskom regióne. Nový úsek rýchlostnej cesty pre vodičov priniesol zvýšenie komfortu aj v podobe nových odpočívadiel s čerpacími stanicami na obidvoch stranách cesty pri Tekovských Nemciach.

Rýchlostná cesta R1 PPP Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, prvý PPP projekt takého rozsahu v histórii Slovenska, je realizovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a spoločnosťou GRANVIA, a. s., ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridian Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu 4 úsekov rýchlostnej cesty R1.

Projekt rýchlostnej cesty R1 (PPP) Nitra -Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný je rozdelený na štyri úseky. Prvé tri úseky Nitra – Selenec, Selenec - Beladice a Beladice – Tekovské. Úsek Banská Bystrica - severný obchvat by mal byť odovzdaný do užívania v júli 2012. Štádium projektovania a výstavby R1 PPP rýchlostnej cesty vykonáva spoločnosť Granvia Construction, s.r.o., (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a. s., zatiaľ čo štádium prevádzky a údržby bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, s.r.o., (člen skupiny Vinci Concessions).


späť

na začiatoktlačiť