Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

OZ ProTatry chce podporiť agroturizmus a vrátiť ľudí do prírody

04.11.2011

Poprad 3. novembra (TASR) – Občianske združenie (OZ) ProTatry, ktoré dnes v Starej Lesnej, okres Kežmarok, slávnostne pokrstili, chce predovšetkým zapojiť obyvateľstvo do tvorby stratégie miestneho rozvoja. Snahou združenia je podporiť ľudí v regióne, aby vzájomnou spoluprácou prekonali nové problémy, ktoré trápia vidiecke oblasti.

 "Potreby a nedostatky musí niekto pomenovať a nájsť logické riešenia, ktoré budú v spoločnom záujme ľudí, verejnej správy a komerčných subjektov pôsobiacich v tomto regióne," konštatoval predseda Predstavenstva ProTatry Ladislav Raček. Združenie chce byť podľa neho aktívnym koordinátorom rozvojových aktivít, chce intenzívnejšie oživiť pohybové aktivity v regióne Tatier a vrátiť ľudí do prírody. Ďalším z jeho cieľov je oživiť agropriemysel a agroturistiku a iniciovať vznik oblastnej agentúry cestovného ruchu.

Členom OZ ProTatry môže byť právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v tatranskom a podtatranskom regióne. Samostatnú komoru tvoria obce a mestá, ďalšiu neziskové subjekty a tretia komora sa sústreďuje na komerčné subjekty. Vznik združenia podporil aj starosta Veľkej Lomnice Peter Duda. "Členské obce tohto združenia vedia najlepšie zadefinovať, do čoho majú byť prostriedky, určené na rozvoj regiónu, investované. Niekedy máme pocit, že sú vynakladané prostriedky na niečo, čo nepotrebujeme a o akútnych potrebách konkrétnych území sa nevie," konštatoval Duda. Práve OZ ProTatry má vytvoriť priestor v aktivitách, ktoré nevie financovať samospráva a nevedia ho financovať podnikatelia, resp. občania. Zámerom vzniku subjektu je tiež vytvoriť autoritu, ktorá by dokázala nestranne a profesionálne koordinovať záujmy obyvateľov regiónu, podnikateľov, samosprávy, štátnej správy i návštevníkov regiónu. Obec Veľká Lomnica je zároveň zakladajúcim členom OZ.

 Vznik združenia podporil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hudacký. "Turisti by v tomto regióne mali nájsť komplexné služby a balíky služieb. Som veľmi rád, že sú tu také iniciatívy, aby sa postupne vytvárali infraštruktúry. Toto je cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť aj pri tvorbe nového zákona o cestovnom ruchu," konštatoval Hudacký. Ministerstvo chce prostredníctvom ďalších výziev podporiť vytváranie komplexných služieb v jednotlivých regiónov. OZ vzniklo za účelom vytvorenia miestnej akčnej skupiny ako verejno-súkromné partnerstvo pracujúce v opatreniach osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka. "Chcem byť garantom toho, že všetky vyzbierané peniaze z cestovného ruchu sa vrátia späť do rozvoja regiónu," dodal Duda. Prvým projektom občianskeho združenia ProTatry je PRO BIKE AREA. Ide o projekt cyklotrás, ktorý rieši vzájomné logické prepojenie obcí Veľká Lomnica, Stará a Nová Lesná, Mlynica Veľký Slavkov a mesta Vysoké Tatry.


späť

na začiatoktlačiť