Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Prezident odobril novelu oživujúcu domáci cestovný ruch

04.11.2011

Medzi hlavné zmeny, ktoré novela zákona o podpore cestovného ruchu prináša, patrí možnosť obcí združovať sa do oblastných združení cestovného ruchu aj bez toho, aby katastrálne hraničili

BRATISLAVA 19. októbra - Vznik regionálnych a krajských združení cestovného ruchu má byť jednoduchší a ich financovanie sa má stransparentniť tak, aby neprekročili odhadované nároky na štátny rozpočet. Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu z dielne ministerstva dopravy, ktorú v piatok podpísal prezident Ivan Gašparovič. Medzi hlavné zmeny, ktoré novela so sebou prináša, patrí možnosť obcí združovať sa do oblastných združení cestovného ruchu aj bez toho, aby katastrálne hraničili.
Spájať sa tak budú môcť obce, ktoré majú ubytovacie kapacity s tými, v ktorých sa nachádzajú turistické atrakcie. Minimálny počet zakladajúcich obcí je päť, pričom počet prenocovaní na ich území musí za predchádzajúci rok prekročiť 50 tisíc. Organizácie cestovného ruchu môže založiť aj menej ako päť obcí, počet prenocovaní na ich území za predchádzajúci rok však musí byť najmenej 150 tisíc. Zákon tak vychádza v ústrety turisticky atraktívnejším obciam, ktoré sú výkonnostne dostatočne silné na rozvoj cestovného ruchu.
Novela tiež mení spôsob financovania organizácií cestovného ruchu, keď stanovuje maximálnu výšku dotácie od štátu. Regionálne organizácie tak budú môcť získať maximálne toľko, koľko vyberú na dani za ubytovanie vo všetkých svojich členských obciach v predchádzajúcom roku. Pri krajských organizáciách bude maximálna výška dotácie ohraničená 15 percentami vybranej dane. Novela má motivovať samosprávy, aby zefektívnili výber dane za ubytovanie, keďže čím viac prostriedkov vyberú a vložia do organizácie cestovného ruchu, tým vyššie dotácie dostanú od štátu. Zároveň sa zvýši ich motivácia postihovať subjekty, ktoré poskytujú ubytovanie načierno. Motiváciou podľa ministerstva dopravy je, aby obce začali vyberať daň a aby sa vytváral investičný kapitál pre rozvoj a udržateľnosť cestovného ruchu.
Novinkou je taktiež vznik Rady Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá bude plniť funkciu poradného a kontrolného orgánu ministra dopravy v otázkach týkajúcich sa činností a hospodárenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR). Prostredníctvom novovzniknutej rady však bude môcť činnosť a hospodárenie SACR kontrolovať aj odborná verejnosť a relevantné subjekty z oblasti cestovného ruchu.
Predsedom a členom rady bude zástupca rezortu dopravy a jedným členom budú v rade zastúpené aj vysoké školy s katedrami cestovného ruchu, krajské organizácie, Združenia miest a obcí Slovenska a príslušný výbor Národnej rady SR. Dvoch členov budú môcť určiť zväzy cestovného ruchu a štyri miesta v rade pripadnú členom oblastných organizácií.
Generálneho riaditeľa agentúry bude po novom menovať aj odvolávať minister dopravy so súhlasom Rady SACR. Funkčné obdobie riaditeľa bude päť rokov, pričom tá istá osoba môže túto funkciu vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(SITA)


späť

na začiatoktlačiť