Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy chce eliminovať ožarovanie lietadiel lasermi [VIDEO]

10.11.2011

Bratislava, (10. novembra 2011) - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravilo v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR zmluvu o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri pátraní po osobách, ktoré ožarujú lietadlo laserom alebo zdrojom intenzívneho svetla vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Zmluva je platná a účinná od konca októbra a predstavuje prvý spoločný krok orgánov štátnej správy pri riešení tejto problematiky.

„K takýmto situáciám dochádza najmä pred pristávaním a pri pristátí lietadla, čo môže vyústiť až do leteckej nehody. Chceme eliminovať takéto aktivity, ktoré znamenajú nebezpečenstvo tak pre pilotov, ako aj pre celú posádku lietadiel,“ uviedol v tejto súvislosti štátny tajomník ministerstva dopravy Ján Hudacký.

V minulom roku Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL) zaznamenala v krajinách Európskej únie až 4 266 udalostí tohto druhu v civilnom letectve, pričom v roku 2008 ich bolo „len“ 1 048. Na území Slovenska, ako aj na území členských štátov EÚ, dochádza k častému ožiareniu členov leteckého personálu (predovšetkým pilotov), ako aj riadiacich letovej prevádzky, zariadeniami emitujúcimi ionizačné žiarenie, napr. z diskoték. Pribúdajú však aj prípady, kedy neznáme osoby zo zlomyseľnosti ožarujú členov leteckého personálu.

„Ministerstvo dopravy si plne uvedomuje vážnosť tejto situácie, a keďže táto problematika nie je v rámci Európskej únie komplexne riešená, pripravilo v spolupráci s ministerstvami vnútra a obrany spomínanú zmluvu,“ dodal štátny tajomník Ján Hudacký. Zámerom ministerstva dopravy je dosiahnuť stav, že tento skutok bude explicitne definovaný ako trestný čin.


späť

na začiatoktlačiť