Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Pracovné stretnutia zamerané na uplatňovanie a implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu do praxe

11.11.2011

Dovoľujem si Vás informovať, že 4. novembra 2011 prezident SR podpísal novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. ..../2011.

Po dohode s odbormi samosprávnych krajov zodpovedných za cestovný ruch si Vás dovoľujem srdečne pozvať na pracovné stretnutia zamerané na uplatňovanie a implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu do praxe.

Program stretnutí:

1. Otvorenie zástupcom samosprávneho kraja

2. Prezentácia zákona o podpore cestovného ruchu

3. Význam destinačného manažmentu a jeho inštitucionálna podpora

4. Diskusia o zakladaní oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.

Podrobný program v pozvánke: Pozvanka: Pracovné_stretnutie_k_novele_zákona.pdf


späť

na začiatoktlačiť