Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Reakcia na článok denníka Pravda

14.11.2011

AD: Figeľ stopol stavbu ciest... (Pravda, 14. november 2011)

Ministerstvo dopravy má zásadné výhrady voči vytváraniu dojmu, že prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ „zastavil stavbu ciest“ a že namiesto výstavby sa budú cesty len opravovať. Ministerstvo dopravy v súčasnosti robí konkrétne kroky na to, aby zdroje z fondov EÚ na rozvoj cestnej infraštruktúry pre Slovensko neprepadli, ale reálne pomohli na miestach, kde je to potrebné.

Ohrozenie výstavby rýchlostných ciest z eurofondov je dôsledkom prenesenia najlepšie pripravených úsekov R1 z financovania eurofondami na PPP projekty v roku 2007. Okrem toho, že týmto rozhodnutím sa náklady na výstavbu daných úsekov výrazne zvýšili, rezort dopravy pod vedením Ľubomíra Vážneho nezabezpečil nahradenie týchto projektov novými, adekvátne pripravenými projektmi rýchlostných ciest.

Od jesene 2010 sa zvýšili aktivity ministerstva dopravy aj v tejto oblasti. Stav prípravy jednotlivých úsekov neumožňoval začať výstavbu žiadneho úseku v roku 2011. Ministerstvo dopravy postupuje v súlade s Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest pre roky 2011 – 2014, ktorý schválila vláda tento rok v júli. Navyše v porovnaní s týmto programom sa podarilo pridať aj pôvodne neplánovaný úsek R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová. Okrem spomínaného úseku teda ministerstvo dopravy spolu s NDS plánuje začať s výstavbou ďalších troch úsekov rýchlostnej cesty R2 (Zvolen východ – Pstruša, Pstruša – Kriváň a Ruskovce – Pravotice) prostredníctvom eurofondov vyčlenených na obdobie 2007 – 2013. Z eurofondov pre roky 2007 – 2013 sa však budú realizované aj chýbajúce projektové dokumentácie na úseky rýchlostných ciest R2 a R4. Na výstavbu ďalších úsekov rýchlostných ciest uvažujeme použiť zdroje z eurofondov na ďalšie programovacie obdobie, zdroje štátneho rozpočtu alebo formu PPP.

Denník Pravda rovnako neuvádza pravdu o projektoch, ktoré by mali byť v tejto prioritnej osi na cestách prvej triedy. Zdroje eurofondov totiž nebudú použité „len na opravy ciest prvej triedy“, ale na súvislú obnovu najnebezpečnejších a najviac zdegradovaných úsekov ciest I. triedy ako aj na realizáciu významných projektov na cestách prvej triedy. Takými sú obchvat Galanty, Čadce, výstavba nového mosta v Trenčíne, rozšírenie cesty medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom, dokončenie štvorpruhového prieťahu Prešova, prieťah Námestovom a ďalšie. Uvedené projekty riešia zlepšenie dopravnej situácie na cestách prvej triedy, na ktorých je viac ako polovica všetkej dopravy a pre desaťročia zanedbávania sú cesty prvej triedy významným rizikom dopravných nehôd na Slovensku.

Z uvedených dôvodov žiadame denník Pravda o opravu nepresností a ospravedlnenie za vytváranie zavádzajúceho obrazu o realite.


 

Príloha: Plánované projekty aktualizovanej Prioritnej osy 5 – Cestná infraštruktúra

Prioritná os 5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)

Názov projektu

Prioritné projekty Rýchlostné cesty

1.

R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie (I. a II. etapa) , výstavba

2.

R4 Košice – Milhosť, výstavba

3.

 

4. 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

1.

2.

R2 Zvolen východ – Pstruša, projektová dokumentácia

R2 Pstruša – Kriváň, projektová dokumentácia

R4 Prešov – severný obchvat, projektová dokumentácia

R2 Zvolen východ – Pstruša, výstavba

R2 Pstruša – Kriváň, výstavba

R2 Ruskovce – Pravotice, polprofil, výstavba

R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová, polprofil, výstavba

R3 Tvrdošín – Nižná, polprofil

R2 Žiar nad Hronom – obchvat, polprofil

Cesty 1. triedy

I/51 Trnava – severný obchvat (II. a III. etapa)*

I/75 Galanta – obchvat (2. stavba)*

3.

I/67 Poprad – Kežmarok, 1. etapa*

4.

5.

Odstraňovanie nevyhov. technických parametrov na cestách 1.triedy

I/61 Trenčín – most

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

22.

I/11 Čadca - preložka cesty*

I/68 Prešov - Škultétyho – ZVL

I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, 3.etapa

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách 1.triedy

- v Banskobystrickom regióne

- v Trnavskom a Nitrianskom regióne

- v Žilinskom a Trenčianskom regióne

- v Košickom a Prešovskom regióne

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest 1.triedy

I/75 Galanta –obchvat, 3.stavba

I/59 Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá

I/75Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia cesty

I/68 Mníšek nad Popradom – št. hr. SR/PR*

I/15 Horný Zemplín- rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty

I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce -stavebné a bezp. opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371

I/50 Ružová osada, rekonštrukcia, nehodové miesto

I/66Polomka – bodová závada

I/65 Kremnica – Kremnické bane

I/78 Námestovo – prieťah

I/50 Trenč. Mitice – zosuv cesty

Koncepcia a dokumentácia projektu Národný systém dopravných informácií a IDS (inteligentné dopravné systémy)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

R3 Tvrdošín – Nižná, polprofil

R2 Žiar nad Hronom – obchvat, polprofil

I/11 Žilina – št.hranica SR/ČR – št.hranica SR/PR

I/50 št. hranica ČR/SR-Chocholná – Prievidza

I/18 Žilina – Ružomberok

I/50 Horovce – Michalovce, rekonštrukcia, zvýšenie bezpečnosti medz. cestného ťahu E50

* národné projekty (celkové náklady do 50 mil. eur)


späť

na začiatoktlačiť