Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Séria pracovných stretnutí sekcie cestovného ruchu MDVRR SR k zákonu o podpore cestovného ruchu

16.11.2011

Trnava 14. novembra -  na pôde Trnavského samosprávneho kraja, za účasti predsedu TSK Tibora Mikuša sa uskutočnilo prvé zo série ôsmich stretnutí k uvádzaniu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov do praxe. Pracovné stretnutie iniciovala sekcia cestovného ruchu MDVRR SR a uskutočnilo sa v spolupráci s odborom cestovného ruchu VÚC Trnava.

Pracovné stretnutie pozdravil aj primátor Piešťan Remo Cicutto, - predseda sekcie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry Združenia miest a obcí Slovenska. Odprezentované boli základné informácie o tvorbe, význame a filozofie destinančného manažmentu generálnym riaditeľom sekcie cestovného ruchu p. Stanislavom Rusinkom ako aj samotný  zákon o podpore cestovného ruchu. Pracovné stretnutie bolo určené predovšetkým pre volených zástupcov miest a obcí (primátorov, starostom), odborníkom pre cestovný ruch, podnikateľom v cestovnom ruchu a ďalším aktérom pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Zaujímavým a veľmi podnetným bolo vystúpenie Abrama Mullera, holanďana, pôsobiaceho 10 rokov v cestovnom ruchu na Slovensku, ktorý veľmi citlivo a ľudsky nadškrtol zo svojho pohľadu problémy v cestovnom ruchu na Slovensku, ale zároveň poukázal na jeho prednosti a príležitosti spočívajúce v obrovskom a jedinečnom potenciáli.

Sekcia cestovného ruchu MDVRR SR pripraví k uvedenej problematike blok často kladených otázok i s odpoveďami (FAQ) , ktoré budú využité na pracovných stretnutiach v jednotlivých samosprávnych krajoch, ktoré napomôžu uľahčiť a urýchliť tvorbu organizácií cestovného ruchu na Slovensku. FAQ bude zverejnené na webových stránkach MDVRR SR v novovytvorenej záložke FAQ sekcie cestovného ruchu.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 386/2011 Z. z. bol zverejnený v Zbierke zákonov, nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

Aplikácia zákona do praxe, ako prvého systémového nástroja v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, vytvára podmienky k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu skvalitnením služieb, ponuky a tým aj zvýšením počtu návštevníkov, či už domácich alebo zahraničných.

Program ďalších pracovných stretnutí bol zverejnený na webovej stránke ministerstva, v časti „Aktuality“, dňa 11.novembra 2011.

 


späť

na začiatoktlačiť