Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister Figeľ otvoril výstavbu pruhu pre pomalé vozidlá pred Dolným Kubínom, financovaná bude z eurofondov [VIDEO|

21.11.2011

Bratislava (21. novembra 2011) – Dnes sa oficiálne začala výstavba pruhu pre pomalé vozidlá na ceste I/59 medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom. Po svojom plánovanom dokončení vo februári 2015 pomôže druhý pruh v smere na Dolný Kubín zvýšiť plynulosť a bezpečnosť prechádzajúcich vozidiel. Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Pavlom Pavláskom a zástupcami spoločností Doprastav a Strabag, poklopali základný kameň stavby novej cesty. Mimoriadne potrebné rozšírenie cesty, ktorá je zároveň medzinárodným ťahom E77, je spolufinancované z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Doprava.

Potreba modernizácie tohto úseku, ktorý je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu, vyplynula pre jeho kvalitatívne parametre. Súčasná cesta nespĺňa základné požiadavky na plynulú, bezpečnú a rýchlu premávku. Cesta má neprehľadné úseky bez možnosti predbiehania a dochádza k stretu kamiónovej a cieľovej dopravy. Jej súčasné technické parametre nevhodne ovplyvňuje úsek s ťažkou zákrutou, kde je z dôvodu bezpečnosti znížená rýchlosť. Negatívnym faktorom je aj výškový priebeh trasy a jej šírkové parametre. Intenzita dopravy v tomu úseku každým rokom rastie. „Kým v roku 2006 cestou prešlo 6500 vozidiel za 24 hodín, v tomto roku je to už takmer 8 000 vozidiel denne. Preto je vybudovanie pruhu pre pomalé vozidlá pred Dolným Kubínom nevyhnutné. Projekt sa pripravuje už niekoľko rokov a som veľmi rád, že ho môžeme z veľkej časti prefinancovať z eurofondov“, uviedol minister dopravy J. Figeľ.

Cestu postaví Združenie „Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá“, ktoré vytvorili firmy Doprastav a.s., Bratislava a STRABAG s.r.o Bratislava za vysúťaženú cenu 9 839 469,30 eur, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 20 511 744 eur. Cesta I /59 v úseku kde je navrhnutý pruh pre pomalé vozidlá, sa nachádza na hranici okresov Ružomberok a Dolný Kubín.

 Navrhovaná úprava je vedená mimo zastavaných území, prevažne v existujúcej trase cesty I/59. Rieši vybudovanie pruhu pre pomalé vozidlá, rekonštrukciu dvoch mostných objektov, výstavbu jedného nového mostného objektu, ktorý nahradí točku na existujúcej ceste I/59 a prekládky inžinierskych sietí. Po vybudovaní pruhu sa značne zvýši plynulosť a bezpečnosť prechádzajúcich vozidiel. Znížením hluku a exhalátov z mimoriadne pomaly idúcich vozidiel v kolóne sa zmenší aj negatívny dopad dopravy na životné prostredie.

Základné údaje stavby:

Cesta I/59 v kategórii C 11,5/70 : 3864 m

Cesta III/05927, v kat. C 7,5/50: 143 m

Poľné cesty v kat. C 7,5/40 (dočasné obchádzky): 746 m

Poľné cesty v kat. P4/30 576 m

Mostné objekty: 3 ks

Križovatka úrovňová: 1 ks

Vyvolané investície: preložky vodovodu, VN, DK, DKK, DOK oplotení a vegetačné úpravy


späť

na začiatoktlačiť