Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nová križovatka zlepší dopravu vo Zvolene aj na ťahu do Košíc [VIDEO]

28.11.2011

Zvolen (28. novembra 2011) – Preťaženej doprave v okolí Zvolena by mala výrazne pomôcť nová mimoúrovňová križovatka medzi Zvolenom a Neresnicou. Dnes sa oficiálne začala jej výstavba. Po plánovanom dokončení v jeseni 2013 pomôže mimoúrovňové prepojenie ciest I/66 a I/50 zvýšiť plynulosť cestnej premávky na mimoriadne exponovanom južnom ťahu Nitra-Zvolen-Košice, ktorým denne prejde takmer 36-tisíc vozidiel.

Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Pavlom Pavláskom a zástupcom zhotoviteľa poklopali dnes základný kameň stavby, ktorá je spolufinancovaná z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Doprava.

„Zaťaženie a hustota dopravy na tejto zvolenskej križovatke, ktorá je zároveň medzinárodným ťahom na Maďarsko, Poľsko, Česko, Ukrajinu či Rakúsko, je enormné. Aj keď nová mimoúrovňová križovatka nie je počtom kilometrov veľká stavba, prinesie veľký efekt Zvolenčanom i všetkým motoristom, ktorí ju budú využívať,“ povedal počas slávnostného odovzdania staveniska minister dopravy J. Figeľ.

Cesty I. triedy na Slovensku potrebujú viac podpory, aby boli tým, čo hovorí ich meno, aby boli bezpečnejšie kvalitnejšie, aby to boli cesty 21. storočia. „Preto investujeme viac do zlepšenia kvality a bezpečnosti týchto dôležitých dopravných tepien, ktoré boli doteraz v tieni diaľnic a rýchlostných ciest“, povedal minister Figeľ.

 Stavbu postaví združenie „I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica III. etapa“ na čele so spoločnosťou Stavby mostov Slovakia, a. s. za vysúťaženú cenu takmer 7,5 milióna eur. Podľa odhadov z roku 2000 bola maximálna odhadovaná cena za túto stavbu cca 18,5 milióna eur.

Existujúca úrovňová križovatka ciest I/50 a I/66 so svetelne riadenou križovatkou kapacitne nevyhovuje a je veľkou prekážkou plynulosti dopravy. Neustály nárast dopravy v posledných rokoch niekoľkonásobne prekročil pôvodné parametre záťaže, na ktoré bola cesta I/50 navrhnutá a postavená. Dopravná nehodovosť na riešenom úseku vysoko prekračuje slovenský priemer a k zásadnému zlepšeniu nedochádza.

Technické údaje o stavbe:

- V rámci stavby sa vybuduje mimoúrovňové prepojenie ciest I/50 a I/66 v mieste terajšej úrovňovej križovatky.

 - Zrealizuje sa rekonštrukcia cesty I/50 ako smerovo rozdelená cesta v dĺžke 440 m.

- Pokračuje úprava krytu vozovky bez zmeny šírkových parametrov v dĺžke 1,000 km (po mostný objekt nad potokom Slatina). Prebehne frézovanie existujúcich živičných vrstiev krytu hrúbky 100 – 120 mm a položí sa nový kryt vozovky hrúbky min. 100 mm s vystužením geomrežami.

- Od mostného objektu po koniec úseku (v 1,7 km cesty) sa počíta s novým riešením celej konštrukcie vozovky so zlepšením únosnosti podložia použitím geodosky. A to z dôvodu málo únosného podložia a nerovnorodej starej betónovej vozovky.

- Na ceste I/66 sa zrealizuje úplná rekonštrukcia v dĺžke takmer 0,7 km.


späť

na začiatoktlačiť