Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výsledok výberového konania na členov Správnej rady Železníc SR

29.11.2011

Dňa 22. novembra 2011 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky.

Na výberové konanie sa prihlásilo deväť uchádzačov, sedem sa výberového konania zúčastnilo. Požiadavkám vyhoveli:
- Ing. Jozef Beliš,
- Ing. Peter Guttman,
- Ing. Peter Klinka a 
- JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


späť

na začiatoktlačiť