Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Cargo je prvýkrát od roku 2008 v zisku

29.11.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (29. november 2011) – Ozdravovanie slovenských železníc už prináša hmatateľné výsledky. Železničný prepravca Cargo Slovakia, a. s., sa minulý mesiac prvýkrát od roku 2008 dostal do zisku, a to nie len prevádzkového. Po prvých desiatich mesiacoch tohto roka sa spoločnosť ocitla v pluse takmer 1,2 milióna eur. Ešte pred rokom pritom firme hrozil bankrot a čelila neúmerne sa zvyšujúcemu dlhu. Aj vďaka tomuto vývoju  rok 2011 firma uzavrie s menšou stratou oproti plánu.

Pozitívne hospodárske výsledky prišli aj preto, že po zmene vedenia v minulom roku firma začala viac šetriť, objednávať si menej externých služieb a vo väčšom využívať vlastné kapacity. Vďaka tomu sa za rok podarilo znížiť náklady firmy o 40 miliónov eur, čo je približne 1,2 miliardy korún. Pre porovnanie, táto suma vystačí na päť platov pre všetkých zamestnancov a ešte zostane aj na firemné odvody za zamestnancov.

„To, že dnes môžeme na pôde železničného nákladného prepravcu hovoriť o tom ako postupuje ozdravovanie Carga, je dôsledkom nášho zásadného rozhodnutia v minulom roku, neposlať Cargo do bankrotu po minulej vláde, ale zodpovednou politikou zachrániť firmu a s ňou tisícky pracovných miest,“ povedal po kontrolnej návšteve Carga prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ. Ministerstvo dopravy zabezpečuje v Cargu výkon akcionárskych práv štátu, ktorý je jediným akcionárom firmy.

Za úsporami je transparentné obstarávanie tovarov a služieb, elektronické aukcie (úspora vyše 2 mil. eur). Vedenie firmy takisto dohodlo s dodávateľmi nižšie ceny za revízne opravy nákladných vozňov,  efektívnejšie využíva mobilný park a vo väčšom používa vlastné opravárenské kapacity.

Veľmi dôležitým ozdravným krokom bolo zníženie poplatku za železničnú dopravnú cestu od januára tohto roka medziročne o takmer  56 %, ktorý bol dovtedy najvyšší v EÚ. To umožňuje Cargu pritiahnuť na slovenské železnice tranzit, ktorý nás dovtedy obchádzal.

Cargo uskutočnilo aj rázne opatrenia v  administratíve. Za prvých 11 mesiacov Cargo znížilo stav zamestnancov zhruba o 1200, z čoho vyše 550 bolo z nadbytočnej administratívy, teda takmer 45 %. Dôležitým krokom bolo odstraňovanie prebytočných riadiacich a manažérskych miest. Od začiatku roka bolo zrušených takmer 50 pozícií riaditeľov a manažérov a tiež dve miesta v predstavenstve. 

Hoci Cargo už stoji na nohách, ozdravný proces musí pokračovať aj ďalej. Dlh firmy sa stále pohybuje v stovkách miliónov eur a budúci rok bude musieť Cargo navyše čeliť aj dôsledkom ďalšej vlny svetovej hospodárskej krízy. „Verím, že nová vláda sa bude chovať zodpovedne. Ak by totiž nešetrila, dohadzovala kšefty pokútnym dodávateľom a tvárila sa, že na železniciach je všetko v poriadku, sú tu len tri možné scenáre: bankrot firmy, ďalšie zadlžovanie štátu alebo zvyšovanie daní,“ povedal minister Figeľ.

„Spoločnosť sa nám podarilo finančne stabilizovať vďaka prijatým a realizovaným opatreniam na strane nákladov. Tie medziročne poklesli o 21 percent, čo predstavuje medziročnú úsporu takmer 65 miliónov eur pri porovnateľnom objeme prepráv. Efektívny cash manažment zastavil zadlžovanie spoločnosti,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Pavol Ďuriník. Cieľom spoločnosti v oblasti obchodu je pritiahnuť na železnicu nové tovarové toky. „Z pohľadu komodít zaznamenávame dlhodobejší nárast v preprave dreva. Potešujúci je fakt, že ide o presun tejto komodity z ciest,“ dodal Pavol Ďuriník.

Zodpovednosť, transparentnosť, vyrovnané hospodárenie a vstup vhodného strategického partnera sú predpokladom, aby sa firma udržala v silnej konkurencii na trhu. „Takýto prístup je zárukou, že ľudia, ktorí sú vo firme zamestnaní, budú mať prácu aj v nasledujúcich rokoch,“ povedal minister Figeľ.

Cargo tento rok plánovalo stratu 29 mil. eur, doterajší vývoj naznačuje, že by to mohlo byť okolo 10 mil. eur. Vlani malo Cargo stratu 122,6 mil. eur a v roku 2009 to bolo 126,6 mil. eur.

Pozitíva ozdravného procesu:

·        nový regulačný rámec spoplatnenia železničnej dopravnej cesty,
·        elektronické aukcie a obstarávanie tovarov a služieb,
·        prehodnotenie existujúcich zmlúv na nákup tovarov a služieb,
·        dôraz na efektivitu vozby – vyťaženosť vlakov,
·        racionalizácia počtu HDV a NV s ohľadom na vozbu
·        zvýšenie produktivity práce v prevádzke, službách údržby a opráv ŽKV
·        zefektívnenie plánovania údržby a opráv ŽKV, väčšie využitie vlastných kapacít
·        zefektívnenie riadenia cudzích zdrojov a cash manažmentu,
·        zastavenie zadlžovania spoločnosti,
·        prehodnotenie potreby majetku, identifikácia nepotrebného majetku, prenájom, resp. odpredaj nepotrebného majetku,
·         optimalizácia zamestnanosti v spoločnosti na základe reálnych potrieb a výkonov.


späť

na začiatoktlačiť