Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy obnovuje historicky najväčší rozsah jednotiek [PREZENTÁCIA]

09.12.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (9. december 2011) – Cesty prvej triedy sa po dlhých rokoch ignorancie dostali do centra pozornosti ministerstva dopravy aj vlády SR, ktorá v stredu 7. decembra 2011 schválila Program prípravy a výstavby ciest I. triedy. Ministerstvo dopravy už tento program realizuje. Vďaka kompletnej rekonštrukcii v priebehu letných mesiacov tohto roka získalo úplne nový vzhľad vyše 100 km ciest prvej triedy. Taká masívna obnova v minulých rokoch na Slovensku ešte neprebehla.

Prioritou vlád v cestnej infraštruktúre boli v minulosti prakticky iba diaľnice a rýchlostne cesty. Systémový prístup ku komplexnej  výstavbe  a modernizácii siete ciest I. triedy bol skôr výnimkou ako pravidlom. To spôsobilo, že takmer polovica z viac ako 3300 km jednotiek je v nevyhovujúcom alebo až havarijnom stave. Pritom cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov či prepojenia s cestnou sieťou susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obslužnosť celého územia.

„Záleží nám na tom, aby ľudia na Slovensku jazdili po kvalitných cestách prvej triedy. Nechceme, aby jednotky, ktoré sú najvyťaženejšie, boli iba prekážkovými dráhami,“ povedal na tlačovej konferencii prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

Program je odpoveďou na potreby ľudí a regiónov Slovenska, pretože jednotky zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní regionálnych rozdielov u nás. Investície do jednotiek znamenajú menej dopravných nehôd, rýchlejšiu dopravu, menej škôd a zničených áut a viac zachránených ľudských životov.

Cesty prvej triedy ministerstvo dopravy nerieši iba „na papieri“  - v plánoch a programoch. Tento rok v lete sa aj vďaka peniazom z eurofondov podarilo kompletne zrekonštruovať, vrátane výmeny asfaltového koberca, dokopy 100 kilometroch ciest prvej triedy. „Toľko vynovených jednotiek v priebehu roka Slovensko ešte nezažilo,“ povedal minister Figeľ. Oficiálny názov projektu z Operačného programu Doprava bol„Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov na cestách I. triedy“. Aj tu sa ukázalo, že ministerstvo dopravy gazduje lepšie ako v minulosti. Cena zákazky zo súťaže bola 8,6 milióna eur, teda o 40 percent menej ako jej predpokladaná hodnota.

Až 70 percent z vynovených úsekov ciest bolo na východnom Slovensku, kde je najmenej diaľnic a rýchlostných ciest. „My o znižovaní rozdielov medzi bohatšími a chudobnejšími krajmi nehovoríme. My konáme. Rekonštrukcia historicky najväčšieho počtu kilometrov jednotiek je toho dôkazom,“ povedal minister Figeľ.

 

 

Ciele programu:

o   rekonštrukcia technicky a kapacitne nevyhovujúcich úsekov ciest a kritických nehodových úsekov a lokalít,
o   rekonštrukcia a obnova mostov v nevyhovujúcom stave,
o   paralelne s výstavbou D a RC zabezpečiť rekonštrukciu, homogenizáciu a novú výstavbu privádzačov k D a RC,
o   vybudovať cestné obchvaty obcí na dopravne najzaťaženejších cestných ťahov.

Úroveň kvality ciest I. triedy:

Z vyhodnotenia hlavných prehliadok ciest I. triedy v správe SSC z 2010 vyplýva, že 1 135,9 km  ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave, čo predstavuje 35,7 % z celkovej dĺžky 3 182 km. V havarijnom stave je ďalších 185,8 km (5,8 %).    

                         Technický stav vozoviek ciest I. triedy v správe SSC v roku 2010

JednotkaStav

veľmi dobrý

dobrý

vyhovujúci

nevyhovujúci

havarijný

km

1 337,1

36,7

486,5

1 135,9

185,8

%

42,0

1,2

15,3

35,7

5,8

 

S čím počíta program:

o   35 km nových ciest (z toho 16 km nových obchvatov miest, 6 km privádzačov, 13 km preložiek ciest  I. triedy)
o   zrekonštruovať  203 km ciest a odstrániť 15 km zosuvov a havárií,
o   opravených má byť 82 mostov, zrekonštruovať resp. opraviť sa má 16 križovatiek,
o   zvýšiť bezpečnosť a zjazdnosť ciest I. triedy elimináciou bezpečnostných rizík na 570 km a zlepšiť technické parametre na 103 km ciest (v oboch projektoch ide o kompletnú obnovu spojenú s výmenou asfaltových kobercov, druhý bol zrealizovaný v lete 2011).
 
                      


späť

na začiatoktlačiť