Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Monitorovací výbor OPD navštívi dopravné stavby na východe

14.12.2011

(Bratislava, 14.decembra 2011) – Zasadanie Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD) je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty. V dňoch 15. a 16.decembra 2011 budú zástupcovia EK spolu s ďalšími členmi MV OPD kontrolovať projekty a stavby na východnom Slovensku.

 Monitorovací výbor OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú okrem pracovníkov príslušných ministerstiev aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach MV OPD sa zúčastňujú ako pozorovatelia tiež zástupcovia EK, experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions - konzultanti EK v poradnej funkcii) a zástupcovia Orgánu auditu.

Na košickom rokovaní, ktorého sa zúčastní aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ ako predseda MV OPD, budú prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR a ZSSK informovať o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD zhodnotia celkovú dynamiku implementácie OPD a zástupcovia Európskej komisie budú informovať o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur).

Ku koncu novembra ministerstvo dopravy evidovalo 50 percentné zazmluvnenie na projekty v rámci OPD (viac ako 1,9 miliardy eur). Vyčerpaných bolo 979 miliónov eur, čo predstavuje 25,46 percent.

 Oblasť monitorovania a hodnotenia patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.


späť

na začiatoktlačiť