Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vyhlásenie k pojednávaniu pred Súdnym dvorom EÚ

14.12.2011

Dňa 14.12.2011 sa pred Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu uskutočnilo ústne pojednávanie v prejudiciálnom konaní SAG ELV v. Slovensko C-599/10 týkajúce sa verejného obstarávania komplexnej služby elektronického systému výberu mýta. Koncom minulého roka predložil Najvyšší súd Slovenskej republiky Súdnemu dvoru Európskej únie 3 prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu európskeho práva verejného obstarávania.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich prejudiciálnych otázkach žiadal Súdny dvor Európskej únie o výklad európskeho práva, ktorý potrebuje pre svoje rozhodnutie vo veci samej. Momentálne prebieha pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky totiž niekoľko konaní, v ktorých sa preskúmava zákonnosť rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky v súvislosti s obstarávaním komplexnej služby elektronického systému výberu mýta.

Slovenská republika vzhľadom na závažnosť prejednávanej veci požiadala Súdny dvor Európskej únie o konanie ústneho pojednávania, na ktorom následne uplatnila svoje právo k prejednávanej veci sa aj vyjadriť. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili zástupkyňa Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie, Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky ako aj Národná diaľničná spoločnosť, a.s. spolu so svojimi poradcami. Slovenská republika prostredníctvom svojej zástupkyne prezentovala argumentáciu k prípadu. V rámci pojednávania boli zodpovedané početné otázky Súdneho dvora EÚ, ktorý venoval mimoriadnu pozornosť nastoleným právnym otázkam zo strany Slovenskej republiky. Je zrejmé, že Súdny dvor EÚ argumentáciu Slovenskej republiky zaregistroval a bude sa ňou dôsledne zaoberať.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ možno očakávať v priebehu niekoľkých mesiacov.


späť

na začiatoktlačiť