Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Figeľ presadzuje čo najvýhodnejšie postavenie pre Slovensko po roku 2014

16.12.2011

Brusel/Bratislava, (16. decembra 2011) - V piatok 16. decembra 2011 sa v rámci Rady pre všeobecne záležitosti (General Affairs Council) uskutočnilo historicky prvé zasadnutie tejto platformy na politickej úrovni k politike súdržnosti Európskej únie. Zasadnutia sa zúčastnili ministri zodpovední za regionálny rozvoj, pričom Slovensko zastupoval prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ. Cieľom zasadnutia bolo zosumarizovať pokrok dosiahnutý počas poľského predsedníctva v Rade EÚ v rámci rokovaní k balíku návrhov legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2013.

Slovenská republika podporila úzke prepojenie budúcej politiky súdržnosti EÚ s cieľmi stratégie Európa 2020. Podpredseda vlády tiež vyjadril potrebu orientácie tematickej koncentrácie tejto politiky na špecifiká a rozvojový potenciál regiónov. V súvislosti s definovaním cieľov a priorít na využívanie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v období rokov 2014 až 2020 Slovenská republika podporila opodstatnenosť väzby na Národné programy reforiem členských štátov EÚ. Slovensko tiež vyjadrilo potrebu väčšej flexibility pri definovaní budúcich operačných programov.

"Naším záujmom je efektívna európska politika hospodárskej, sociálnej a regionálnej súdržnosti a čo najvýhodnejšie postavenie Slovenska v jej budúcom rámci," uviedol po stretnutí prvý podpredseda vlády Ján Figeľ. V začatom legislatívnom procese bude po Novom roku pokračovať dánske predsedníctvo EÚ.


späť

na začiatoktlačiť