Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Región Banská Štiavnica je prvou registrovanou organizáciou destinačného manažmentu

16.12.2011

Bratislava, (16. decembra 2011) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom svojej sekcie cestovného ruchu zaregistrovalo 15. decembra prvú organizáciu tzv. destinačného manažmentu s názvom "Región Banská Štiavnica" so sídlom v Banskej Štiavnici. Registrácia oblastnej organizácie cestovného ruchu bola podmienená predložením ministerstvu požadovanej dokumentácie v súlade so zákonom č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Zakladajúcimi členmi tejto organizácie je 13 obcí a 37 podnikateľských subjektov z blízkeho okolia Banskej Štiavnice. Počet prenocovaní na základe výšky vybratej dane a štátnej štatistiky Štatistického úradu SR za rok 2010 v združených obciach stanovených zákonom ako jedna z kľúčových podmienok vzniku organizácie prekročil požadovaný limit 50 000.

„Štruktúra členskej základne tejto organizácie je dobrým príkladom aj pre iné regióny alebo destinácie a je tým, čo ministerstvo dopravy prostredníctvom novej legislatívy aj sleduje. Našim zámerom je združovanie samosprávy s podnikateľskými a inými subjektmi s cieľom spoločného manažmentu turistickej destinácie, tvorby jednotnej efektívnej stratégie, identifikovania nedostatok a hľadaní spoločných optimálnych riešení, tvorbu konkurenčných produktov a komplexnú revitalizáciu destinácie k budovaniu udržateľného cestovného ruchu,“ uviedol pri tejto príležitosti generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Stanislav Rusinko. „Spájanie záujmov samosprávy, podnikateľského sektora, ale aj štátu vytvára synergie, ktoré by mali sledovať spoločný cieľ: ako dostať turistov do destinácie, ako ich čím dlhšie udržať, ako ich presvedčiť, aby sa vrátili. Je to spoločný benefit pre všetkých,” dodal Rusinko.

Novela zákona o podpore cestovného ruchu je v platnosti od decembra 2011, kedy vznikla aj možnosť registrácie organizácií destinačného manažmentu. Ministerstvo dopravy predpokladá registráciu ďalších organizácii ešte v tomto roku, pričom najväčšia aktivita súvisiaca s registráciami sa predpokladá po Novom roku.


späť

na začiatoktlačiť