Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy rozbehlo historicky najväčšiu obnovu mostov na jednotkách [VIDEO + PREZENTÁCIA]

20.12.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (20. december 2011) – Po zrekonštruovaní historicky najväčšieho rozsahu ciest I. triedy v lete tohto roku pripravuje ministerstvo dopravy ďalší významný projekt na jednotkách. Ide o rekonštrukciu mostov, v rámci ktorej by malo byť kompletne obnovených 45 mostných objektov, ktoré sú v zlom až nevyhovujúcom stave. Projekt dnes oficiálne otvoril prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ na moste v Červeníku (okres Hlohovec).

Rekonštrukcia mostov je rozdelená na dve etapy. V tej prvej budú 16 mostov rekonštruovať firmy, ktoré uspeli vo verejnej súťaži vyhlásenej Slovenskou správou ciest (SSC): Strabag, s.r.o., Alpine Slovakia, s.r.o. a Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest už s nimi podpísala zmluvy. Predpokladaná hodnota zákazky v súťaži bola 11,2 milióna eur. Víťazní uchádzači ponúkli dokopy sumu 6,1 mil. eur, čo je zhruba o 45 percent menej ako očakávaná cena. Obnova mostov bude financovaná z eurofondov v rámci Operačného programu Doprava. Znamená to, že väčšinu s nákladov na mosty nám preplatí Európska únia.

„Takúto masívnu obnovu Slovensko ešte nezažilo. Ide o historicky najväčšiu rekonštrukciu mostov na cestách prvej triedy u nás,“ minister dopravy Ján Figeľ.

Vzhľadom na veľmi zlý stavebno-technický stav mostov na cestnej sieti SSC rozhodla o realizácií opráv mostov v rokoch 2011-2012 vo väčšom rozsahu ako v minulosti. Opravovať sa budú mosty, ktoré sú vybrané v rámci každoročne spracovaného poradia mostov do opráv, rekonštrukcií a prestavby na základe výsledkov hlavných prehliadok. Ďalej mosty poškodené podomletím a zosuvmi najmä vplyvom povodní (prevažne spodná stavba – základy, opory, podpery, krídla, spevnenia brehov vodných tokov) a mosty poškodené vplyvom ťažkej dopravy (prevažne mostný zvršok – vozovka a mostné závery).

Súťaž na druhú etapu rekonštrukcie mostov je naplánovaná na začiatok budúceho roka.

Cesty prvej triedy sa po dlhých rokoch ignorancie dostali do centra pozornosti ministerstva dopravy aj vlády SR. Začiatkom decembra vláda schválila Program modernizácie a rozvoja jednotiek. Ministerstvo dopravy však už s niekoľkomesačným predstihom pred schválením programu začalo napĺňať jeho ciele. Vďaka kompletnej rekonštrukcii v priebehu letných mesiacov tohto roka získalo úplne nový vzhľad vyše 100 km ciest prvej triedy. V priebehu roka 2012 by malo byť zrekonštruovaných ďalších 570 km jednotiek a spomínaných 45 mostov.

„Program obnovy a rekonštrukcií mostov, ktorý je súčasťou celkovej obnovy ciest prvej triedy, je odpoveďou na potreby ľudí a regiónov Slovenska, pretože jednotky zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní regionálnych rozdielov u nás. Investície do jednotiek, vrátane mostov, znamenajú menej dopravných nehôd, rýchlejšiu dopravu, menej škôd a zničených áut a viac zachránených ľudských životov,“ povedal minister Figeľ.


späť

na začiatoktlačiť