Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Stavebné konanie zjednoduší jeho elektronizácia

19.12.2011

Bratislava, (19. decembra 2011) - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR intenzívne pripravuje projekt elektronizácie stavebného poriadku a územného plánovania, ktorý bude financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V týchto dňoch oficiálne zverejnilo predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní na jeho realizáciu.

Na Slovensku trvá povoľovací proces v stavebnom konaní v priemere asi 70 dní, čo je neúmerne dlhá doba v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ. Na vybavenie povolenia treba predložiť množstvo najrôznejších dokumentov, ktorých vybavovanie nezaťažuje len peňaženky občanov ale aj dotknuté inštitúcie. Na národnej úrovni v súčasnosti neexistuje centrálny informačný systém pre účely stavebného poriadku a územného plánovania, ktorý by umožňoval podávať stavebné dokumenty elektronicky v spojitosti s podmienkami a zámermi určenými v územnom pláne.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa preto rozhodlo iniciovať projekt elektronizácie stavebného poriadku a územného plánovania, ktorého cieľom je zintegrovať a zefektívniť výkon agend podľa stavebného zákona s využitím moderných informačných technológií, elektronizácia jednotlivých úkonov a on-line prístup k digitalizovaným priestorovým údajom. „Občania aj podnikatelia budú môcť realizovať procesné úkony prostredníctvom webového rozhrania z pohodlia svojej obývačky a súčasne sa aktívne zapojiť aj do tvorby územného plánu a rozvoja regiónu, v ktorom žijú alebo podnikajú“, povedal o projekte minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

Vďaka informačným systémom sa skráti doba jednotlivých konaní podľa stavebného zákona, zvýši sa plošne dostupnosť a transparentnosť priestorových informácií, služby poskytované stavebnými úradmi sa priblížia k občanovi , čo prispeje k zníženiu administratívnej záťaže dotknutých inštitúcií.

V rámci národnej infraštruktúry pre priestorové informácie projekt zabezpečí okrem iného aj prepojenie územného plánovania s ostatnými priestorovými agendami štátu a prispeje tak zásadným spôsobom k naplneniu európskej smernice INSPIRE, ktorej cieľom je sprístupnenie kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií v Európskej únii.


späť

na začiatoktlačiť