Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Spoločný akčný plán medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických ...

02.01.2012

Dňa 7.decembra 2011 ministri zahraničných vecí Slovenskej republiky a USA Mikuláš Dzurinda a Hillary Clintonová podpísali v Bruseli „Spoločný akčný plán medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na boj proti nelegálnemu nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi a súvisiacimi technológiami“.

            Uvedený dokument sa pripravoval v rámci  II. medzinárodnej konferencie, ktorú organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR v  dňoch 26. a 27. septembra 2011 v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy. Vzhľadom na určené kompetencie zohráva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR kľúčovú úlohu pri realizácii akčného plánu. V rámci jeho prípravy zastupovala MDVRR SR na rokovaniach  odborná pracovníčka Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR, ktorá sa v rámci pôsobnosti rezortu venuje  problematike ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením a svojimi odbornými pripomienkami a návrhmi výraznou mierou prispela ku  koncipovaniu tohto dokumentu.

            Jedná sa o závažný dokument, ktorý vyjadruje zámer oboch vlád spolupracovať pri zvyšovaní schopností Slovenskej republiky predchádzať, zisťovať a účinne reagovať na pokusy o pašovanie jadrových a rádioaktívnych materiálov. Dokument obsahuje 44 prioritných opatrení z oblasti prevencie a detekcie pašovania, odhaľovania nelegálneho obchodovania a s ním súvisiacej korupcie. Jadrový terorizmus zostáva jednou z najbezprostrednejších a najextrémnejších hrozieb celosvetovej bezpečnosti. Vlády oboch krajín sa touto dohodou  zaväzujú k partnerstvu v boji proti tejto hrozbe. Ide o konkrétne projekty v teréne , ako napríklad zlepšenie vybavenia pre detekciu radiácie, školenia expertov, transfer skúseností susedným krajinám či technické vybavenia na hraniciach za finančnej a metodickej pomoci americkej strany.

            V blízkej budúcnosti sa očakáva konkrétna realizácia dohodnutej spolupráce na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa plánuje vybudovanie detekčného systému na odhaľovanie pokusov nelegálneho nakladania s jadrovým a rádioaktívnym materiálom v rámci leteckej dopravy, čím sa zvýši bezpečnostný štandard letiska.

Schválením akčného plánu sa Slovenská republika stáva významnou súčasťou aktivít zameraných na  medzinárodný boj proti terorizmu v rámci krajín EU.
späť

na začiatoktlačiť