Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ján Figeľ chce posilniť regióny cez regionálne rozvojové agentúry [VIDEO]

16.01.2012

Bratislava (16. január 2012) – Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ sa stretol so zástupcami 38 regionálnych rozvojových agentúr. Regionálne rozvojové agentúry, ktoré pracujú na báze občianskych združení, vytvárajú po celom Slovensku integrovanú sieť. Prostredníctvom ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pomáhajú hospodárskemu, sociálnemu a územnému rozvoju jednotlivých regiónov.

Aktivity regionálnych rozvojových agentúr sa realizujú na úrovni verejnej správy, súkromného a neziskového sektora. „Som presvedčený, že v súčinnosti so samosprávami na miestnej a regionálnej úrovni, môžeme posilňovať ich úlohu a prispieť k rozvoju našich regiónov“, povedal po stretnutí Ján Figeľ.

Budúce programovacie obdobie čerpania eurofondov 2014 - 2020 má zvýšiť význam regionálnej politiky a jej aktérov. V tomto smere sa uskutočňujú rokovania smerom k Slovensku a k európskym inštitúciám. „Chceme posilniť ich postavenie natoľko, aby sa viac darilo znižovať regionálne rozdiely, aby slabšie regióny na Slovensku získavali dynamickejší rozvoj“, doplnil Ján Figeľ.

Ministerstvo dopravy pripravilo k stretnutiu video, ktoré je dostupné na:

 


späť

na začiatoktlačiť