Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Pravda skreslila fakty o Višňovom, exminister Vážny ukázal opäť svoju nekompetentnosť

19.01.2012

REAKCIA NA NEPRAVDIVÉ TVRDENIA V DENNÍKU PRAVDA

Denník Pravda dnes opäť dokázal, že sa stále viac vzďaľuje od ambície hľadať skutočnú pravdu. V článku z dnešného vydania (19. 1. 2012) „Diaľnica z Bratislavy do Košíc v roku 2017 nemusí byť“ (s. 10) redaktorka vydáva viaceré doslova nekompetentné a najmä nepravdivé tvrdenia exministra Ľubomíra Vážneho za fakty a stratégiou „he said, she said“ ich konfrontuje s ministerstvom dopravy, a to bez znalosti veci.

Na ministerstvo dopravy sa obrátila so žiadosťou o reakciu na tvrdenia exministra Vážneho. Potiaľ by to bolo všetko v poriadku, ak by si jeho slová aj overila. Napríklad v štátnom rozpočte, či v pravidlách financovania projektov z fondov EÚ. Fakt je taký, že ministerstvo dopravy má zabezpečené financovanie tunela Višňové aj vďaka úsporám na diaľniciach, pretože nepokračovalo v predražených PPP projektoch Ficovej vlády.

Takýmto prístupom povýšila tvrdenia Vážneho na fakty a skutočnú pravdu o financovaní a zdrojoch na výstavbu tunela Višňové potlačila do úzadia. Zavádzajúce a lživé tvrdenia exministra dopravy preto uvádzame na pravú mieru, keďže denník „Pravda“ ignoroval pravdu.

Nečítal rozpočet

Poslanec Vážny tvrdí, že ministerstvo dopravy má „v schválenom rozpočte mimo fondov s príslušenstvom na roky 2012 až 2014 od 31 - 41 mil. eur ročne a aj tieto už má účelovo viazané na ostatné stavby“. Preto údajne nie sú pripravené zdroje na tunel Višňové, čo nie je pravda. Takéto vyjadrenia pána Vážneho iba dokazujú jeho nevedomosť a nekompetentnosť, keď neovláda ani základné veci týkajúce sa rozpočtu ministerstva dopravy a eurofondov. Nepretržite používa informácie vytrhnuté z kontextu, ktoré počul niekde pri káve a vydáva ich za fakt. Ak by si pán poslanec detailnejšie preštudoval štátny rozpočet, zistil by nasledovné: Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest je tento rok vyčlenených 481 mil. eur. Z toho 259 mil. eur sú eurofondy, 47 mil. eur spolufinancovanie k nim a ďalších 175 mil. sú výdavky na stavby mimo eurofondov a tzv. dofinancovanie projektov kofinancovaných z eurofondov. Okrem toho je približne 140 miliónov eur vyčlenených na platbu za dostupnosť (a DPH) predraženého PPP projektu na R1, na ktorý sa budú občania tohto štátu skladať plných 30 rokov.

V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú uvedené sumy na diaľnice ešte vyššie. Ministerstvo dopravy s plnou zodpovednosťou konštatuje, že zo zdrojov na dofinancovanie projektov z eurofondov má vďaka peniazom ušetreným v kvalitných a transparentných tendroch zabezpečené financie na tunel Višňové na roky 2012 a 2013. Na štyroch identických úsekoch diaľnice D1 sme transparentnými tendrami ušetrili 700 miliónov eur oproti jeho PPP, čo je približne predpokladaná cena tunelu Višňové. Od roku 2014 plánujeme tunel Višňové financovať zo zdrojov rozpočtového obdobia EÚ na roky 2014 až 2020.

Neznalosť veci

Pán Vážny sa úplne zosmiešnil ďalším jeho tvrdením: „Fondy nového obdobia budú spolufinancovať investície len do výšky 20 % a dnes nie je jasné, či vôbec budú určené na cestnú infraštruktúru“.
V tomto prípade pán poslanec dokázal úplnú nevedomosť vecí, za ktoré bol v minulej vláde zodpovedný ako minister dopravy. Aj v budúcom rozpočtovom rámci EÚ na roky 2014 až 2020 má ísť na spolufinancovanie 85 %, a nie 20 % peňazí z prostriedkov eurofondov na projekty (nielen v doprave) v regiónoch, ktoré majú menej ako 75 % priemeru HDP v EÚ. Takými regiónmi sú u nás totiž všetky regióny mimo Bratislavy. To, čo tvrdí pán Vážny sú len obyčajné nezmysly a do značnej miery sú dôkazom toho, prečo nebol schopný čerpať eurofondy na výstavbu diaľnic, ale kšeftoval s PPP projektmi. Jednoducho to nevie, tak ako nevie akým percentom EÚ spolufinancujú projekty.

Inými slovami projekty v doprave má únia naďalej dotovať 85 %. Počíta s tým aj návrh rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020. Pravidlo 20 % sa netýka zdrojov nového rozpočtového rámca 2014 až 2020, ale týka tzv. nového Nástroja prepájania Európy (CEF). Redaktorke Pravdy aj pánovi Vážnemu odporúčame naštudovať si problematiku  CEF, ktorý je súčasťou navrhnutého rozpočtu Európskej únie, a nie celým rozpočtom na dopravu a neklamať ľudí a nestrašiť stavbárov, ktorí prijali nové pravidlá transparentných súťaží. Podiel CEF na celkovom rozpočte únie je necelých 5 %.

Prípadný úver EIB je iba záložným zdrojom pre financovanie úsekov s tunelom Višňové. EIB si iniciatívne od ministerstva vyžiadala detailnejšie informácie o projekte úsekov s tunelom Višňovým. MD si uvedomuje, že prípadný úver by za zarátaval do bilancie verejných financií.


späť

na začiatoktlačiť