Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko vybuduje zelený most v alpsko-karpatskom koridore [VIDEO]

30.01.2012

Bratislava (30. januára 2012) – Memorandum o porozumení, ktoré nastaví spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom pri ochrane životného prostredia v alpsko-karpatskom koridore, podpísali dnes zástupcovia vlád, samospráv a diaľničných spoločností oboch krajín. Na jeho základe sa už v budúcom roku začne budovať zelený most na diaľnici D2 v Moravskom Svätom Jáne.

Spoločný postup Spolkových krajín Burgenlandsko a Dolné Rakúsko, rakúskej diaľničnej spoločnosti a slovenských ministerstiev dopravy a životného prostredia, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a Národnej diaľničnej spoločnosti má zabezpečiť prepojenie životného priestoru v alpsko-karpatskom koridore vytvorením mostov pre živočíchy, najmä pre veľké cicavce.

Hranica medzi Rakúskom a Slovenskom je miestom viacerých chránených krajinných oblastí a území Natura 2000, ktoré majú veľký význam pre faunu a flóru, ako aj pre turizmus.

„Ochrana prírody a ekonomický rozvoj sú dve strany jednej mince. Som preto veľmi rád, že vďaka práve podpísanému memorandu ukazujeme cestu do budúcnosti – ako v spojenej Európe, v ktorej hranice nie sú dôležité, budovať dopravnú infraštruktúru a zároveň umožniť zachovanie prírodných ciest pre faunu a priestor pre ochranu flóry“, uviedol prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

 „V Karpatoch je v rámci Európskej únie najväčšia populácia medveďa hnedého, vlka, rysa či zubra európskeho– teda všeobecne ohrozených druhov. Práve výstavbou ekoduktov sa zabezpečí bezkolízna migrácia živočíchov z jedného miesta na druhé. Tieto opatrenia pomôžu aj bežným druhom zveri, napríklad jeleňom a srnám. Preto túto aktivitu veľmi vítam,“ povedal minister životného prostredia József Nagy.

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na Zelený most na diaľnici D2 v Moravskom Svätom Jáne spolufinancuje Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Samotná výstavba biokoridoru pre veľké šelmy bude financovaná zo štátneho rozpočtu a jeho odhadovaná cena je 7,5 milióna eur. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2013 a ukončenie v roku 2014. Stavebné práce by mali trvať približne 7 mesiacov.

Na slovenských diaľniciach máme v súčasnosti dva biokoridory: na diaľnici D1 v úsekoch Mengusovce-Jánovce a Važec-Mengusovce. Okrem ekomosta v Moravskom Svätom Jáne plánuje Národná diaľničná spoločnosť výstavbu koridoru pre migráciu veľkých šeliem aj na diaľnici D1 Turany-Hubová. Ako samostatné biokoridory slúžia pre migráciu zveri aj jednotlivé mostné objekty nad diaľnicami a rýchlostnými cestami.


späť

na začiatoktlačiť