Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy víta nápravu protiústavnosti vo vyvlastňovaní

03.02.2012

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (3. február 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR víta novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú dnes schválila Národná rada SR.

Novela znamená, že štát môže pokračovať v získavaní vlastníckych alebo iných práv k pozemkom pod diaľnicami a rýchlostnými cestami, kde sa začala výstavba bez získania takýchto práv. Zároveň rešpektuje vlastnícke právo majiteľov nehnuteľností pod diaľnicami tak, že im priznáva právo náhrady za užívanie pozemkov vo výške obvyklého nájmu. „Chceme tým obnoviť rovnováhu medzi verejným a súkromným záujmom, ktorá bola protiústávnými zákonnými opatreniami narušená,“ povedal prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Ministerstvo dopravy sa na príprave novely aktívne podieľalo. Novela sa formovala v diskusiách s predkladateľmi, do ktorej rezort prispel viacerými odbornými argumentmi a odporúčaniami. „Prispeli sme k tomu, aby si vlastníci pozemkov mohli uplatňovať finančné náhrady za používanie pozemkov pod diaľnicami aj bez súdov,“ povedal minister J. Figeľ.

Zásluhou ministerstva dopravy sa do novely zákona premietlo aj to, že štát môže opätovne začať konania k získaniu práv k pozemkom, čo je nutný predpoklad pre skolaudovanie stavby.

Aktívne sme sa snažili novelu zdokonaliť tak, aby sa na jednej strane rešpektovali práva vlastníkov pozemkov a na druhej strane, aby nebola ohrozená výstavba dôležitých dopravných tepien,“ povedal prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Pre budúcu výstavbu diaľnic je odkaz novely jasný. „Stavby treba komplexne a včas pripraviť a veľmi starostlivo hľadať rovnováhu medzi verejným záujmom a právami vlastníkov pozemkov tak, aby na prvý pohľad protichodné požiadavky boli vyvážené a rešpektované. Iba tak sa dosiahne spoločný prospech všetkých, teda vlastníkov aj celej spoločnosti,“ uzavrel minister J. Figeľ.

Martin Krajčovič,
hovorca MDVRR SR


späť

na začiatoktlačiť